Centre for Ocean Life konference hos Videnskabernes Selskab. Foto: Line Reeh

Konference sætter Danmark på landkortet

onsdag 04 sep 13
|
af Line Reeh

Kontakt

Ken Haste Andersen
Professor, Sektionsleder
DTU Aqua
35 88 33 99

Centre for Ocean Life

Centeret åbnede den 1. januar 2012 ved DTU Aqua med en bevilling på 30 mio. kroner fra VILLUM FONDEN. Centeret samler dansk havforskning på tværs af discipliner og universiteter for at udforske fundamentale biologiske-fysiske processer i havet og udvikle modeller til at forstå og forudsige, hvordan livet i havet påvirkes af miljøændringer og fiskeri.
www.oceanlifecentre.dk

Centre for Ocean Life ved DTU Aqua har international succes med at overføre den træk-baserede-metode til marin forskning

Det er en tilfreds arrangørgruppe, som kan evaluere Centre for Ocean Lifes netop afholdte internationale konference: Trait-based approaches to Ocean Life, som fandt sted i København i slutningen af august.

”Konferencen har etableret Centre for Ocean Life og DTU Aqua som internationale bannerførere indenfor udviklingen af "trait-based methods" i marin økologi. Der blev endda talt om "the Copenhagen school", hvilket viser at vores tilgang er original, og at der er respekt omkring den,” siger professor Ken Haste Andersen, vicecenterleder ved Centre for Ocean Life og fortsætter:

”Et eksempel er åbningsforedraget, som blev holdt af Coleen Webb; en amerikaner, som vi ikke kendte på forhånd. Det viste sig, at hun faktisk havde taget de modeller for fisk, som vi har udviklet ved centeret, op og havde arbejdet videre med at anvende dem på amerikanske økosystemer. Det tager jeg som en anerkendelse af, at vi har fat i den lange ende,” fortæller Ken Haste Andersen, DTU Aqua.

"Der blev endda talt om 'the Copenhagen school', hvilket viser, at vores tilgang er original, og at der er respekt omkring den."
Ken Haste Andersen, professor

Der var på forhånd så stor interesse for workshoppen, at mange måtte afvises, og de 82 deltagere fra hele verden var næsten flere, end der var plads til. De internationale og danske forskere kom for at diskutere en ny, hot tilgang til at forstå og forudsige den biologiske kompleksitet i havet. Det er den såkaldt træk-baserede tilgang, hvor træk skal forstås som egenskaber eller karaktertræk. Det er en metode, hvor danske forskere lige nu er med til at sætte skole internationalt.

Den træk-baserede tilgang er oprindeligt udviklet af biologer, som arbejder med at beskrive livet på land. Men Centre for Ocean Life ved DTU Aqua har taget teten i at udvikle og overføre tilgangen til at se på marint liv, forklarer centerleder Thomas Kiørboe, DTU Aqua:

”Den biologiske kompleksitet i havet er enorm, men ved at fokusere på enkelte træk i stedet for på arter kan vi udkrystallisere og modellere grundlæggende dynamikker i systemet. Grundtanken er, at det ikke er, hvilken art man lige tilhører, men i stedet nogle centrale træk på tværs af arter, som afgør organismers evne til at overleve, æde og forplante sig. Et helt centralt træk kunne være evnen til at udføre fotosyntese – om man er dyr eller plante.”

Centre for Ocean Life blev grundlagt i starten af 2012 med en bevilling på 30 millioner kroner fra Villum Fonden. Centeret samler, ligesom centerets netop afholdte konference, biologer, fysikere og matematikere. Og netop tværfagligheden er helt grundlæggende i Centre for Oceans Lifes succes med at forstå de meget komplekse systemer, som havets liv er. Centre for Ocean Life består af forskere fra DTU Aqua, DTU Fysik, DTU Compute, KU og RUC og ledes af biolog og professor Thomas Kiørboe, DTU Aqua, og fysiker og professor Ken Haste Andersen, DTU Aqua. Desuden har centeret tilknyttet en række internationale gæsteforskere.

”Vi arbejder med en ny type økologiske modeller og ser på, hvordan den store natur hænger sammen fra hver enkelt organisme til økosystemniveau og til, hvordan det spiller sammen med de fysiske forhold. Jeg tror, at det har givet os et forspring, at vi allerede i forvejen hos DTU Aqua er et miks af fagligheder, fordi livet i havet er så kompleks en størrelse, at man ikke kan forstå og beskrive det ud fra bare én faglighed,” siger centerleder Thomas Kiørboe, DTU Aqua.

Konferencen Trait-based approaches to Ocean Life var arrangeret af Centre for Ocean Life, DTU Aqua og blev holdt hos Videnskabernes Selskab fra den 26. til den 28. august 2013. Centre for Ocean Life er et VKR Centre of Excellence.