Edderfugle. Foto: DTU Aqua.

Ph.d.-forsvar om bifangst af havfugle i garnfiskeriet

mandag 08 jun 20

Kontakt

Finn Larsen
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 34 96

Kontakt

Gildas Glemarec
Videnskabelig assistent
DTU Aqua

Se Gildas Glemarecs ph.d.-forsvar

Den 11. juni 2020 forsvarer Gildas Glemarec, DTU Aqua sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online.

På verdensplan drukner hundredetusindvis af havfugle hvert år, fordi de fanges utilsigtet i garnfiskeriet som bifangst. Man ved imidlertid meget lidt om omfanget af problemet i danske farvande. 

Gennem sit ph.d.-projekt har Gildas Glemarec, DTU Aqua skabt ny viden om bifangst af havfugle i det danske garnfiskeri. Ved at bruge data fra kameramonitering har han analyseret den totale fiskeriaktivitet på 16 danske garnfartøjer fra 2010 til 2018 og identificeret 1400 havfugle som bifangst. Resultaterne gør det muligt at beskrive variationen i bifangst af havfugle i forskellige områder og over tid og at udpege de vigtigste miljømæssige og fiskeritekniske forhold, som påvirker bifangsten. 

Resultater fra en del af studiet, som omfatter fiskeri i den vestlige Østersø, viser, at elektronisk overvågning kan bruges til at opgøre omfanget af bifangst af havfugle på mindre garnfartøjer. Af de 700 fugle, som blev identificeret som bifangst i denne del af studiet, udgjorde bare tre arter –  edderfugl, skarv og lomvie – hele 90 procent af bifangsten. 

Dataanalyserne viser også, at få tilfælde af massebifangster havde en særdeles stor indflydelse på den gennemsnitlige årlige bifangst af havfugle. Det indikerer, at det er nødvendigt at overvåge al fiskeriaktivitet på fartøjer med kameraovervågning –  og ikke kun tage stikprøver – hvis man skal kunne opgøre bifangsten af havfugle nøjagtigt. 

Den statistiske behandling af en større del af data fra videooptagelserne viser, at der er en tydelig effekt af garnets længde, fisketid, dybde og afstand til kysten på bifangsten af havfugle. Desuden viser resultaterne – hvis de skaleres op til hele flåden af garnfiskere – at garnfiskeriet har en betydende effekt på dødelighed hos edderfuglen, som er den mest påvirkede art i undersøgelsen. 

Gildas Glemarec har også undersøgt, om man kan skræmme havfugle væk ved at sætte enheder, som udsender lys eller lyd, på fiskegarn. Brugen af lys havde umiddelbart en positiv effekt, men materialet er for lille til, at man kan drage endelige konklusioner. Yderligere forskning på dette område er undervejs. 

Om forsvaret

Gildas Glemarec forsvarer sin ph.d.-afhandling "Bycatch of seabirds in Danish gillnet fisheries – assessing scale and testing mitigation" torsdag den 11. juni 2020 kl. 13.00 online via Zoom. Kontakt Rikke Hansen, rikh@aqua.dtu.dk senest den 10. juni kl. 14.00 for at få linket til deltagelse i forsvaret.

Vejledere
  • Hovedvejleder: Seniorforsker Finn Larsen, DTU Aqua
  • Medvejleder: Forsker Lotte Kindt-Larsen, DTU Aqua
Censorer
  • Seniorforsker Ludvig Ahm Krag, DTU Aqua
  • Adjunkt Dominik Marchowski, Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences Warsaw, Polen
  • Seniorlektor Simon Northridge, School of Biology, Sea Mammal Research Unit, Scottish Oceans Institute, Storbritannien
Ordstyrer ved forsvaret
  • Seniorforsker Stefan Neuenfeldt, DTU Aqua

Afhandlingen

En kopi af afhandlingen “Bycatch of seabirds in Danish gillnet fisheries - assessing scale and testing mitigation” kan tilsendes pr. mail. Kontakt Rikke Hansen, rikh@aqua.dtu.dk.