Kongeåen modeldambrug ved Brørup. Foto: Martin Dam Kristensen.

Ny beregner giver renere opdræt

torsdag 28 nov 13
|
af Line Reeh

Kontakt

Anne Johanne Tang Dalsgaard
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 32 16
Dambrugsejere og kommuner kan nu beregne, hvor mange næringsstoffer dambrug udleder med forskellige renseteknologier. 

I 2011 blev der produceret godt 30.000 ton regnbueørreder fra danske dambrug. Dambrug udleder spildevand til vandmiljøet, men nu har DTU Aqua udviklet en beregningsmetode, som forudsiger hvor meget et dambrug udleder med forskellige renseteknikker. Modellen er en hjælp for både dambrugsejerne og kommunerne.

Ny lovgivning på området fra 2012 betyder, at der på de ca. 200 danske dambrug, fremadrettet skal reguleres på spildevandsudledningen – i modsætning til før, hvor man fik godkendelse til, hvor meget foder der måtte bruges.

På DTU Aqua har forskerne tidligere lavet en model, der kan beregne hvor store mængder kvælstof, fosfor og organisk stof, fiskeproduktionen tilfører vandet i dambruget, inden det renses. Altså hvor meget fiskene udskiller gennem urin og ekskrementer - også kaldet produktionsbidraget.

Modellen er nu udvidet til det der kaldes for ’Dambrugsmodellen’, som giver brugeren et bud på, hvor meget der udledes, efter at forskellige typer af renseprocesser er gennemført.

”De fisk vi producerer i Danmark bliver næsten alle sammen eksporteret. Hertil kommer, at vores stramme miljølovgivning på dambrugsområdet faktisk har gjort, at vores dambrugsteknologier er så gode, at vi eksporterer dem til hele verden,” siger seniorforsker Anne Johanne Tang Dalsgaard fra DTU Aqua, og fremhæver her især de nye recirkulerede anlæg.

Dyre investeringer

Den nye lovgivning betyder, at dambrugsejerne i højere grad har brug for værktøjer, som kan beregne hvilke og hvor mange renseteknologier, der skal investeres i, når dambrug omlægges og udbygges.

"Danmarks stramme miljølovgivning på dambrugsområdet har faktisk gjort, at vores dambrugsteknologier er så gode, at vi eksporterer dem til hele verden"
Anne Johanne Tang Dalsgaard, seniorforsker, DTU Aqua

”Det koster dambrugsejerne mange penge, når der skal investeres i nye renseteknologier, og det er vigtigt, at det er de rette,” siger Klaus Kevin Kristensen, som er biolog i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor han bl.a. behandler ansøgninger og godkendelser af omlægning og udbygning af dambrug. 

”Hvis en dambrugsejer for eksempel ønsker at gå fra en produktion på 500 ton ørred om året til 750 ton, så kan han med den nye model få en klar idé om, hvor meget renseteknologi, han er nødt til at investere i, for at lovkravene til spildevandsudledningen stadig overholdes,” siger Klaus Kevin Kristensen.

Hos kommunerne vil den nye model ifølge Klaus Kevin Kristensen også lette sagsbehandlingen, da det bliver langt nemmere at tjekke en indsendt ansøgning og se, om projektet er realistisk.

Læs mere på www.aqua.dtu.dk/Forskning/Akvakultur/Dambrugsberegninger

Artiklen er skrevet af Katrine Krogh-Jeppesen. Artiklen har været bragt i DTU Avisen.

https://www.aqua.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B57433B9D-8B4F-4846-AF90-6CC5B64082AB%7D
24 NOVEMBER 2020