Cellekerne i en ægcelle fra europæisk ål. Foto: Michelle Jørgensen.

Ph.d.-forsvar om reproduktiv fysiologi hos ål

torsdag 04 jun 20

Kontakt

Jonna Tomkiewicz
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 34 08

Kontakt

En del af EEL-HATCH og ITS-EEL

Den eksperimentelle forskning i ph.d.-projektet blev udført som del af EEL-HATCH- og ITS-EEL-projekterne, som er finansielt støttet af Innovationsfonden og ENV-”fonden”. 

Læs mere om EEL-HATCH-projektet

Læs mere om ITS-EEL-projektet

Den 11. juni 2020 forsvarer Michelle Jørgensen, DTU Aqua sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online.

Ål formerer sig hverken naturligt eller i fangenskab på vore breddegrader. Det skyldes, at kønsmodningen hos ål forhindres af komplekse mekanismer på hjerne-hypofyseniveau, indtil ålene vandrer til deres fjerne gydeområde i Sargassohavet. Fra et kommercielt perspektiv blokerer dette for udviklingen af et bæredygtigt opdræt af den europæiske ål, som er en kritisk truet art. Ved hjælp af hormonbehandling er det imidlertid muligt at producere levedygtigt afkom af ål i fangenskab, men kvaliteten af æg og larver er ikke stabil. 

For at øge forståelsen af hun-ålens reproduktive fysiologi har ph.d.-studerende Michelle Jørgensen, DTU Aqua undersøgt, hvordan behandling med to forskellige doseringer af hormon påvirker udviklingen af ovarierne og produktionen af blommeprotein i leveren (den såkaldte vitellogenese) med særligt fokus på fysiologiske processer i ovarie og lever. Studierne kombinerer vævsanalyser og molekylære analyser med avancerede genetiske analyser. 

Michelle Jørgensens arbejde har styrket indsigten i reguleringen af gener og biologiske processer under den reproduktive udvikling, som sættes i gang med hormonbehandlingen. Desuden har hendes arbejde skabt ny viden om specifikke gener involveret i de reproduktive processer i ovarier og lever og derigennem øget forståelsen af den komplekse regulering af disse to organer og deres samspil. 

Resultaterne lægger op til nye undersøgelser af den reproduktive fysiologi hos ål og åbner samtidig for bredere diskussioner af den hormonelle regulering af fisks reproduktion samt anvendelsen af avancerede molekylære teknikker i akvakulturforskning.

Michelle Jørgensen vil få en ph.d.-grad fra både Danmarks Tekniske Universitet og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet – en såkaldt Joint Doctoral Degree – fordi hun har gennemført ph.d.-projektet på begge universiteter inden for den strategiske alliance Nordic Five Tech.

Om forsvaret

Michelle Jørgensen forsvarer sin ph.d.-afhandling “Reproductive Physiology of Female European Eel” torsdag den 11. juni 2020 kl. 13:00.

Forsvaret kan følges via Zoom. Kontakt Rikke Hansen, rikh@aqua.dtu.dk, senest den 10. juni 2020 kl. 14.00 for at få et link til at overvære forsvaret. 

Vejledere

  • Hovedvejleder: Seniorforsker Jonna Tomkiewicz, DTU Aqua
  • Hovedvejleder: Professor Elin Kjørsvik, NTNU, Norge
  • Medvejleder: Lektor Francesca Bertolini, DTU Aqua
  • Medvejleder: Professor Einar Eg Nielsen, DTU Aqua

Censorer

  • Professor Niels Lorenzen, DTU Aqua
  • Professor Monika Schmitz, Uppsala University, Sverige
  • CEO Ron Dirks, Future Genomics Technologies, Holland

Ordstyrer ved forsvaret

  • Seniorforsker Manuel Gesto, DTU Aqua

Afhandlingen

En kopi af afhandlingen “ Reproductive Physiology of Female European Eel” kan tilsendes pr. mail. Kontakt Rikke Hansen, rikh@aqua.dtu.dk.