Koralrev opdaget ved Grønland

torsdag 19 sep 13
|
af Line Reeh

Koldvandskoraller

Normalt forbinder man koralrev med troperne, men de findes også i de kolde have. Mens de tropiske koralrev er afhængige af lys, så lever koldvands koralrevene i totalt mørke, på de dybder, hvor solens stråler aldrig når ned. Alligevel har de mange farverige beboere og der lever rigtig mange forskellige slags organismer der. Koralrev er opbygget af tusindevis af små koraldyr, der lever i en stor koloni, som danner et fælles kalkskelet. Hvor varmtvandskoraller får noget af den energi de skal bruge til at vokse fra lysafhængige grønalger, der bor i korallerne, så får koldtvandskoraller al deres næring fra smådyr, som de fanger. Dermed er de ikke afhængige af lys og kan leve på meget dybt vand. 

Ved et tilfælde har canadiske forskere opdaget et rev af levende koldvandskoraller i Sydgrønland. Ph.d.-studerende Helle Jørgensbye, DTU Aqua har været med for at undersøge det nærmere.

Det første grønlandske koralrev er fundet i Sydvestgrønland. Revet er dannet af koldtvands-koraller med hårde kalkskeletter. Der findes flere arter af koraller i Grønland, men det er første gang, at man finder et rev.

I troperne er koralrev er yndet turistmål for dykkere, men der er ikke udsigt til et lignende dykkereventyr i Grønland.  Det nyopdagede levende rev befinder sig ud for Kap Desolation syd for Ivittuut. Det ligger på 900 meter vand på et sted med meget strøm, så det er svært at komme ned til. Det betyder også, at man indtil videre ved meget lidt om revet, og om hvad der lever på det

Revet blev opdaget ved et tilfælde, da et canadisk havforskningsskib skulle tage nogle vandprøver. Da skibet sendte måleinstrumenterne i dybet på 900 meter, kom de smadrede op igen. Heldigvis lå der flere stykker knækkede koralgrene på redskabet, som viste, hvad synderen var.

”De blev først så forbandende, at de var lige ved bare at kaste koralstykkerne i havet igen, men så opdagede de heldigvis, hvad de havde med at gøre,” fortæller ph.d.-studerende Helle Jørgensbye, DTU Aqua,som forsker i livet på bunden af de vestgrønlandske havområder.

De første billeder

Et andet canadisk havforskningsskib vendte tilbage til stedet sidste efterår for at prøve at sænke et kamera ned på revet for at undersøge det nærmeret. Koralrevet står på selve kontinentalskrænten, hvor der er meget stejlt, og der er stærk strøm.

"Vi fik nogle billeder til sidst, men første efter, at de var nær blevet tabt på havets bund, da kameraet satte sig fast et sted i dybet."
Helle Jørgensbye, DTU Aqua

”Vi fik nogle billeder til sidst, men første efter, at de var nær blevet tabt på havets bund, da kameraet satte sig fast et sted i dybet. Heldigvis lykkedes det at få kamerat løs igen og op til overfladen,” fortæller Helle Jørgensbye

Koralrev har været kendt fra Norge og Island i mange år, og der er forsket meget på de norske rev, mens der endnu ikke vides ret meget om det grønlandske. I Norge kan revene blive op til 30 meter høje og flere kilometer lange. De store norske rev er over 8.000 år gamle, hvilket vil sige, at de sandsynligvis begyndte at vokse efter at isen forsvandt efter sidste istid. Det grønlandske rev er sandsynligvis mindre, og man ved endnu ikke, hvor gammelt det er, fortæller Helle Jørgensbye, som håber, at det på et tidspunkt vi blive undersøgt nærmere.

Ifølge Helle Jørgensbye var det ikke helt uventet at finde et koralrev i Sydgrønland.:

”Koralrev er kendt fra landene omkring Grønland og netop ved vestkysten sørger en arm af Golfstrømmen for at havtemperaturen når op på omkring 4 grader, hvilket er varmt nok til, at korallerne kan trives. Ud over den, efter grønlandske forhold, varme temperatur, så skal koralrev også bruge stærk strøm. Begge dele findes netop ved Sydgrønland,” siger hun.

Koralrev er vigtige områder for fisk, fordi der er masser af mad og skjulesteder for fiskeyngel. Det grønlandske koralrev består af øje-koraller, som danner rev. Andre arter af koraller findes over store dele af vestkysten. De er dog alle enkeltstående og danner ikke rev. Artsbestemmelsen af øje-korallerne har professor Ole Tendal fra Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum stået for. 

Læs mere:

Artikel om det grønlandske koralrev i ICES Insight, no 50, september 2013 (PDF). Artiklen begynder på side 14.