Forskningsskibet Dana

Maritime ingeniørstuderende på Bermudatogt

fredag 07 feb 14

Kontakt

Ulrik Dam Nielsen
Lektor, Dr.techn.
DTU Mekanik
45 25 19 70

Kontakt

Jørgen Juncher Jensen
Professor Emeritus, Dr. techn.
DTU Mekanik
45 25 13 84

Kurset "Medsejlads"

Kurset ”Medsejlads” kører for første gang her i forårssemesteret 2014. Læs mere i Kursusbasen, eller kontakt kursusansvarlig Ulrik Dam Nielsen eller Jørgen Juncher Jensen.

De 6 deltagere fra kurset er:
Rasmus Thorsager Hastrup
Johan Christian F Nehammer
Niels Schmidt Hansen
Thomas Sørensen
Peter Forne
Thomas Agger

Støj- og vibrationsmålingsudstyr

De BA-studerende anvender støjmåleren SVAN 959, og som en del af projektet skal de også skrive en manual til støjmålerudstyret til senere brug for andre studerende om bord på Dana eller andre skibe.

Når forskningsskibet Dana d. 28. februar står ud fra havnen i Hirtshals og begynder sin lange sejlads til Bermuda, så er det også første gang at togtet er en del af undervisningen på den maritime linje på DTU Mekanik. For seks BA-studerende vil togtet tværs over Atlanten nemlig være en del af kurset ”Medsejlads”, et nyoprettet kursus som skal give de maritime ingeniørstuderende den vigtige praktiske erfaring med sejlads som erhvervslivet efterspørger.

Støjmåling om bord
Om bord på Dana skal de seks studerende måle på forskellige støj- og vibrationsforhold på skibet, data som de senere skal bruge i en rapport på studiet. Skibet er omkring 30 år gammelt og har forskellige problemer med maskinstøj som de studerende først skal måle på og bagefter komme med forskellige løsningsforslag til. I øvrigt får de et accelerometer med, så de også kan se hvordan acceleration og deceleration har indflydelse på støjbilledet.

En lang vintertur tværs over Atlanterhavet
Togtet er en længere tur for et mindre skib på knap 80 meter som Dana, og skibets kaptajn, Claus Persson, vurderer at turen kommer til at tage 14 dage hvis man ellers ikke forsinkes af dårligt vejr. Ruten går gennem den Engelske Kanal og over Biscayen, et område som er kendt for vejr- og bølgeforhold som kan være voldsomme på denne tid af året. Efter Biscayen krydser det 78 meter lange skib Nordatlanten og slutter så sin rute ved Bermuda. Turen er på 3590 sømil, det vil sige 6600 km.

DTU's eget forskningsskib
Dana tilhører DTU Aqua og formålet med forskningen på turen til Sargassohavet er egentlig at marinebiologer fra instituttet skal undersøge hvordan ændringer i gydeområde og havstrømme spiller ind på ålebestanden som den seneste tid er gået kraftigt tilbage. I øvrigt deltager geologen Hans Røy fra Aarhus Universitet.


Forskningsskibet Dana i Gulmarsfjorden i Sverige, et sted hvor skibet tit kalibrerer udstyr før akustiktogter til Norskehavet. 

Fonde og støtte
Den Danske Maritime Fond støtter kurset på forskningsskibet ved f.eks. at dække udgifter i forbindelse med kurser i brandsikkerhed og førstehjælp, forsikringer og rejseudgiften på hjemrejsen. Fonden støtter projektet på Dana i de næste fem år. Inden afrejsen har de studerende også været på et kursus i støj- og vibrationsmålinger hos Lloyd’s Register og et Sø- og brandsikkerhedskursus hos Maersk Training.

I øvrigt har en af deltagerne fra Dana togtet, Rasmus Thorsager Hastrup, netop modtaget American Bureau of Shippings legat sammen med en anden BA-studerende, Franz Hastrup-Nielsen. Legat gives til bachelorstuderende inden for det maritime område som støtte i den videre udvikling af karrieren. DTU Aquas togt er finansieret af Dansk Center for Havforskning og Carlsbergfondet.

Scholarship fra American Bureau of Shipping
Rasmus Thorsager Hastrup tv. og Franz Hastrup-Nielsen th. modtog American Bureau of Shippings legat d. 15. januar 2014, i midten står Mark Corssetti, Country Manager for American Bureau of Shipping i Danmark.