Akvakulturanlæg.

Ph.d.-forsvar om mikrobiel vandkvalitet i fiskeopdræt

mandag 26 feb 18

Kontakt

Paula Andrea Rojas-Tirado

Tid & sted

Tid
Torsdag den 1. marts 2018 kl. 11.00

Sted
Auditoriet i Nordsøen Forskerpark i Hirtshals.

Afhandlingen

En kopi af afhandlingen "Microbial Water Quality within Recirculating Aquaculture Systems" kan læses på DTU Aqua. Kontakt Rikke Hansen, rikh@aqua.dtu.dk

I akvakulturanlæg, hvor vandet genbruges, er vandkvaliteten en særlig udfordring. Ph.d.-studerende Paula Andrea Rojas-Tirado har undersøgt nye metoder til at overvåge forekomsten af bakterier i vandet. Den 1. marts forsvarer hun sin afhandling.

Recirkulerede akvakulturanlæg har den miljømæssige fordel, at forurenet vand ikke ledes ud i naturen, men i stedet renses i anlægget. Genbrug af vandet indebærer dog samtidig, at der er en øget risiko for, at bakterier, som er skadelige for fiskene, får mulighed for at vokse.

Overvågning af mikrobiel vandkvalitet i recirkulerede anlæg er endnu ikke en fast del af den daglige overvågning af driften. Man har nogle indirekte mål for vandkvaliteten, men der mangler afprøvede overvågningsværktøjer, der på kort tid kan give pålidelige tal for den mikrobielle vandkvalitet. 

I sit ph.d.-studie har Paula Andrea Rojas-Tirado, DTU Aqua fokuseret på to nye metoder (Bactiquant® og test af hydrogenperoxid-omsætning) sammenholdt med flow-cytometri til at overvåge mængden af bakterier og den mikrobielle aktivitet i anlæg med opdræt af regnbueørreder under forskellige kontrollerede betingelser. 

Helt overordnet viser hendes undersøgelser, at metoderne kan anvendes, og hun anbefaler, at de tages i brug i recirkulerede akvakulturanlæg.

Om forsvaret

Paula Andrea Rojas-Tirado forsvarer sin afhandling ”Microbial Water Quality within Recirculating Aquaculture Systems” torsdag den 1. marts 2018 kl. 11.00 i auditoriet i Nordsøen Forskerpark i Hirtshals.

Vejledere

  • Hovedvejleder: Seniorforsker Lars-Flemming Pedersen, DTU Aqua
  • Medvejleder: Sektionsleder Per Bovbjerg Pedersen, DTU Aqua

Censorer

  • Seniorforsker Anne Johanne Dalsgaard, DTU Aqua
  • Adjunkt Kari Attramadal, NTNU, Norge
  • Lektor Marc Verdegem, Wageningen University, Holland

Ordstyrer ved forsvaret

  • Postdoc Carlos Octavio Letelier-Gordo