Kongeåens Modeldambrug. Foto: Martin Dam Kristensen.

Danmark eksporterer knowhow om grøn akvakultur

fredag 11 okt 13
|
af Line Reeh

Kontakt

Per Bovbjerg Pedersen
Sektionsleder
DTU Aqua
35 88 32 56

Nordic Network on Recirculating Aquaculture systems

Netværket, der koordineres af DTU Aqua, har hjemmesiden
http://www.nordicras.net/

Teknologi og knowhow om grønt opdræt af fisk er en dansk spidskompetence, som der er stor interesse for på verdensplan. Deltagere fra 25 lande samles i denne uge for at lære af de danske erfaringer med opdræt i recirkulations-oplæg, hvor vandet renses og genbruges igen og igen.  

Opdræt af fisk og skaldyr er verdens hurtigst voksende produktion af fødevarer. Mere end 50 % af verdenens indtag af fisk og skaldyr kommer nu fra akvakultur, da efterspørgslen på fisk er støt stigende og ikke kan dækkes af det traditionelle fiskeri.

Dansk fiskeopdræt er med i front, når det gælder ny teknologi og miljørigtige løsninger. Omkring halvdelen af den landbaserede produktion i Danmark bruger i dag såkaldt recirkulations-teknologi, hvor det samme vand renses internt og genbruges igen og igen. Brugen af vand-genanvendelsesteknologien i danske anlæg fik i starten af 2012 Verdensnaturfonden WWF til at forfremme regnbueørred produceret i Danmark til den grønne kategori af fisk, som er tilvejebragt på en måde, der er skånsom mod miljøet.

Og der er mange, der gerne vil lære af de danske erfaringer. Således ventes op mod 200 opdrættere, forskere, udstyrsleverandører, embedsmænd og journalister fra 25 lande at deltage i en international workshop 10. og 11. oktober i Aalborg arrangeret af netværket Nordic Network on Recirculating Aquaculture Systems, og organiseret af DTU Aqua i Hirtshals. 

”En af årsagerne til at vi er kommet så langt i Danmark, er det frugtbare samarbejde mellem industri og forskning,” siger Per Bovbjerg Pedersen, sektionsleder ved DTU Aqua i Hirtshals, som forsker i netop recirkulationsteknologi til miljøvenligt opdræt. 

Således er DTU Aqua også udbyder af verden eneste kandidatuddannelse i akvakultur, der er fokuseret på recirkulationsteknologi.

Besøg på danske anlæg

Ud over selve konferencen med 44 faglige indlæg kan deltagerne i workshoppen om recirkulationsteknologi også besøge en række nordjyske opdrætsanlæg for ved selvsyn at se anlæg bygget på dansk knowhow. Deltagerne kan blandt andet opleve DTU Aquas forsøgs- og forskningsfaciliteter i Nordsøen Forskerpark, Lerkenfeld modeldambrug samt et kommercielt storskala opdræt i regi af Danish Salmon i Hirtshals. 

”Vi har i Nordjylland et stærkt vidensmiljø inden for teknologi og akvakultur med Nordsøen Forskerpark, Dansk Skaldyrscenter, Aalborg Universitet og DTU Aqua. Samtidig er vi i regionen begavet med nogle unikke fysiske og geografiske muligheder, med god plads og nem adgang til saltvand, som giver optimale vilkår for fx udvikling af landbaserede anlæg til saltvandsopdræt,” siger Per Bovbjerg Pedersen, DTU Aqua.

"En af årsagerne til at vi er kommet så langt i Danmark, er det frugtbare samarbejde mellem industri og forskning"
Per Bovbjerg Pedersen

Kontorchef i Region Nordjylland, Morten Lemvigh, siger om den nordjyske styrkeposition på området:
"Nordjylland er i forvejen Danmarks største og mest specialiserede region inden for fiskeri og skaldyr, men potentialet er til noget endnu større. Derfor er akvakultur et af de områder, vi satser stærkt på. Og med afsæt i regionens videninstitutioner og tæt samarbejde med staten har vi stærke kort på hånden til at videreudvikle den nordjyske indsats omkring akvakultur, så vi fremover kan skabe flere nye virksomheder, produkter og processer til gavn for det samlede danske fødevareerhverv.”

DanAqua

Workshoppen om recirkulation afholdes i samme tidsrum som akvakultur- og fiskerimesserne DanAqua og DanFish, som ligeledes finder sted i Aalborg. Endvidere afholder DTU Aqua i dagene op til workshoppen et kursus i saltvandsopdræt i recirkulationsanlæg.

Program:

Læs mere om workshoppen om recirkulationsteknologi, som åbnes af DTU's rektor Anders Bjarklev:
http://www.nordicras.net

 

https://www.aqua.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B6630E684-12B7-4823-B459-D60E3EE2B6DA%7D
24 NOVEMBER 2020