Johanna Kottmann i EEL-HATCH-faciliteten i Hirtshals. Foto: Sune Riis Sørensen

Ph.d.-forsvar om ægkvalitet og fosterudvikling hos europæisk ål

onsdag 22 apr 20

Kontakt

Jonna Tomkiewicz
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 34 08

Kontakt

Johanna S. Kottmann
Ph.d.-studerende
DTU Aqua

En del af EEL-HATCH og ITS-EEL

Den eksperimentelle forskning i ph.d.-projektet blev udført som del af EEL-HATCH- og ITS-EEL-projekterne, som er finansielt støttet af Innovationsfonden og ENV-”fonden”. 

Læs mere om EEL-HATCH-projektet

Læs mere om ITS-EEL-projektet

Den 29. april 2020 forsvarer Johanna S. Kottmann sin ph.d.-afhandling. På grund af COVID-19 gennemføres forsvaret online.

Ph.d.-studerende Johanna Sarah Kottmann, DTU Aqua har undersøgt, hvordan moderfiskens fysiologiske tilstand påvirker ægkvalitet og fosterudvikling hos ål. Ph.d.-projektet bygger på eksperimentelle forsøg samt biokemiske og molekulære analyser af væv fra moderfisk, æg og larver.

Projektet indgår i DTU’s forskning, som har til formål at skabe en produktion af yngel til akvakultur af ål. Ved hjælp af assisteret reproduktionsteknologi har det været muligt at skabe en stabil produktion af afkom, men begrænsninger i modningssucces, ægkvalitet og fosteroverlevelse hæmmer fortsat en effektiv produktion af levedygtige ålelarver.

Johanna S. Kottmanns forskning bidrager med ny viden om, hvilken betydning moderfiskens ernæring og hormonbehandling spiller for ægkvaliteten og afkommets udvikling. Resultaterne viser, at foderets næringsindhold er vigtig for ægkvaliteten, og at moderfiskens vækst og varigheden af fodringen spiller en væsentlig rolle for larvernes overlevelse. Samtidig er den type hormonbehandling moderfiskene får for at udvikle æg af stor betydning for overlevelsen gennem fosterstadiet.  

Forsøgsresultaterne understøttes af studiets biokemiske og molekylære analyser. Analyserne medvirker til at forklare de forskelle i udvikling og overlevelse, som er observeret hos afkommet, og underbygger dermed vores viden om den normale foster- og larveudvikling hos europæisk ål. Denne viden er særdeles vigtig, fordi den europæiske åls tidlige livsstadier ikke kendes i naturen. For at kunne udvikle yngelproduktion til opdræt af ål i akvakultur er det derfor nødvendigt at identificere ålens naturlige behov gennem forskning. 

Om forsvaret

Johanna S. Kottmann forsvarer sin ph.d.-afhandling ”Egg Quality and Offspring Performance in European Eel” onsdag den 29. april 2020 kl. 14.00.

Forsvaret gennemføres online via Zoom. Hvis du ønsker et link til deltagelse i forsvaret, bedes du kontakte Rikke Hansen, rikh@aqua.dtu.dk senest den 28. april 2020 kl. 15.00.

Vejledere

  • Hovedvejleder: Seniorforsker Jonna Tomkiewicz, DTU Aqua
  • Medvejleder: Professor Helge Tveiten, UiT, Norge

Censorer

  • Seniorforsker Manuel Gesto, DTU Aqua
  • Professor Luz M. Perez, Universitat Politècnica de València, Spanien
  • Professor Carlos F. C. Lanes, University Federal of Pampa, Brasilien

Ordstyrer ved forsvaret

  • Seniorforsker Jane W. Behrens, DTU Aqua

Afhandlingen

En kopi af afhandlingen ”Egg Quality and Offspring Performance in European Eel” kan tilsendes pr. mail.
Kontakt Rikke Hansen, rikh@aqua.dtu.dk