DTUs store havforskningskib Dana undersøger livet i Østersøen.

Klimaforandringer presser allerede nu havets liv

torsdag 15 aug 13
|
af Line Reeh

Kontakt

Keith Brander
Emeritus
DTU Aqua
35 88 33 89
Ændringerne i udbredelse af bestandene i havet er mindst lige så stor som klimarelaterede ændringer på land. Det konkluderer en international gruppe forskere i en artikel i Nature Climate Change på baggrund af 3000 studier fra hele verden. Blandt forfatterne er Keith Brander, professor emeritus ved DTU Aqua.

Selv om havets temperatur er steget mindre end lufttemperaturen, så er havets indbyggere allerede nu påvirket af det varmere vand, viser en artikel i det videnskabelige tidsskrift Nature Climate Change. Faktisk fandt forskerne, at ændringerne i udbredelse og udseende for organismer i havet er mindst lige så store eller større end for livet på land.

»Resultaterne var overvældende. Det er det første studie, som dokumenterer med så stor sikkerhed, at livet i havene er ved at reagere på klimaforandringerne,« siger Keith Brander, DTU Aqua, til videnskab.dk, som har skrevet om undersøgelsen.

"Resultaterne var overvældende. Det er det første studie, som dokumenterer med så stor sikkerhed, at livet i havene er ved at reagere på klimaforandringerne"
Keith Brander, DTU Aqua

Keith Brander har samarbejdet med cirka 20 andre forskere om undersøgelsen, der netop er blevet offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature Climate Change.

Gruppen lavede et metastudie, hvor de samlede og gennemfik alle eksisterende undersøgelser for at få et komplet billede af, hvordan temperaturstigninger påvirker fisk, skaldyr, vandmænd, muslinger og plankton. Gruppen så på mere end 3.000 undersøgelser, vurderede deres kvalitet og valgte så 1.735 ud, som de brugte i metastudiet.

Resultatet viste, at over 80 procent af observationerne i undersøgelserne stemte overens med den forventede klimapåvirkning af livet i havene.

Så selv om temperaturændringerne stadig på nuværende tidspunkt er forholdsvis små, så er effekten allerede tydelig, konkluderer Keith Brander, som påpeger, at det derfor er ekstra vigtig at undgå overfiskeri, så bestandene kan være så robuste som muligt, så de bedst muligt kan tilpasse sig forandringerne.

Ujævn fordeling af studier

Studiet viste også en meget ujævn fordeling i, hvor meget vi ved om klimaforandringernes betydning i forskellige dele af verden. Langt størstedelen af studierne var fra Europa, Nordamerika og Australien, mens kun 6 studier var fra havene ved Afrika.

”For at få et reelt billede er der brug for store, internationale projekter som det her, hvor man samler data fra mange lande. Jeg har tidligere været med til at lave en mindre undersøgelser under Det Internationale Havforskningssråd, ICES, som dækkede ICES’ området, det vil sige Europa og Nordamerika. Denne undersøgelse er global og meget mere dygtbåede”.

Læs nyhed på videnskab.dk om den videnskabelige artikel i Nature Climate Change:
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/mistanke-bekraeftet-klimaforandringer-presser-livet-i-havene

Se den videnskabelige artikel i Nature Climate Change:
Elvira S. Poloczanska et. al.: “Global imprint of climate change on marine life”, Nature Climate Change (2013) doi:10.1038/nclimate1958
http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate1958.html

Se ICES-undersøgelse:
ICES Cooperative Research Report. The effect of climate change on the distribution and abundance of marine species in the OSPAR Maritime Area. 2008. 
http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Cooperative%20Research%20Report%20(CRR)/crr293/CRR293.pdf