Traditionelt – og data-begrænset –  fiskeri i Tanzania. Foto: Tobias Mildenberger

Ph.d.-forsvar om forvaltning af fiskebestande med begrænset datagrundlag

onsdag 27 jan 21

Kontakt

Kontakt

J. Rasmus Nielsen
Professor
DTU Aqua
35 88 33 81

Den 11. februar 2021 forsvarer Tobias Mildenberger, DTU Aqua sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online. 

For at sikre bæredygtigt fiskeri er det nødvendigt med forvaltningsprocedurer, der kan vurdere, hvor meget de forskellige fiskebestande er udnyttet, og som kan forudsige, hvordan det vil gå bestandene i fremtiden i forskellige scenarier. 

Vurderingen af fiskebestandenes status og den afledte videnskabelige rådgivning til fiskeriforvaltningen kan kompliceres af mangel på data, utilstrækkelig datakvalitet og videnskabelig usikkerhed – en usikkerhed, som typisk stammer fra naturlig variation, mangelfuld dataindsamling og ukorrekte modelstrukturer m.v. En stor usikkerhed i rådgivningen øger risikoen for overfiskeri.

Tobias Mildenberger har igennem sit ph.d.-studie arbejdet med at forbedre robustheden og effektiviteten af forvaltningsprocedurer, som anvendes til at vurdere status for fiskebestande, som man har et utilstrækkeligt datagrundlag for. Han har evalueret og videreudviklet eksisterende bestandsvurderingsmodeller og har inddraget den estimerede usikkerhed i rådgivningen. Det er foregået ved hjælp af simuleringsmetoder, som gør det muligt at validere og evaluere eksisterende og nye modeller og forvaltningsprocedurer ved at analysere deres indvirkning på simulerede fiskebestande og fiskerier.

Overordnet konkluderer Tobias Mildenberger i sin afhandling, at upræcise bestandsvurderingsmetoder, som kombineres med fiskeriregler, der ikke tager højde for usikkerheden, tilsammen kompromitterer robustheden og effektiviteten af fiskeriforvaltningen. Han påpeger endvidere, at bæredygtig forvaltning af databegrænsede fiskebestande ikke blot er afhængig af omfattende retningslinjer for anvendelsen og implementeringen af bestandsvurderingsmetoderne, men også af den videre udvikling af modeller og regler for fiskeriet, som tager højde for den estimerede usikkerhed.

Om ph.d.-forsvaret

Tobias Mildenberger forsvarer sin ph.d.-afhandling "Towards sustainable fisheries: Improving the robustness and effectiveness of management procedures for data-limited fish stocks” torsdag den 11. februar 2021 kl. 14.00 på Zoom. Find link til Zoom i boksen herunder. 

Vejledere

  • Hovedvejleder: Professor J. Rasmus Nielsen, DTU Aqua
  • Medvejleder: Seniorforsker Casper Willestofte Berg, DTU Aqua
  • Medvejleder: Forsker Alexandros Kokkalis, DTU Aqua
  • Medvejleder: Ekstern konsulent Martin Wæver Pedersen

Censorer

  • Professor Anders Nielsen, DTU Aqua
  • Forsker Alexander Kempf, Johan Heinrich von Thünen Institute, Institute of Sea Fisheries, Tyskland
  • Cheffiskeriforskningsrådgiver Carl O'Brien, Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, UK

Ordstyrer ved forsvaret

  • Professor Ken Haste Andersen, DTU Aqua

Få mere at vide

Hent et populærvidenskabeligt resume af afhandlingen (på engelsk)

En kopi af afhandlingen kan fås pr. e-mail. Kontakt Karin Stubgaard, stub@aqua.dtu.dk


Link til Zoom og retningslinjer for deltagelse i forsvaret

Tobias Mildenbergers forsvar kan følges på Zoom via dette link: 
https://dtudk.zoom.us/j/69845872686?pwd=bnl0emFLcitJd3BjVUJRSTZza1FKdz09

Vær venlig at gå ind i mødet på Zoom 10 minutter før forsvarets starttidspunkt.

Tjek gerne, at både dit kamera og din mikrofon er slået fra hele tiden.

Ved starten af forsvaret vil der blive givet instruktioner om forløbet af forsvaret.