Young Researcher Award til ph.d. fra DTU Aqua

tirsdag 30 okt 12
|
af Line Reeh
Ph.d. Nina Overgaard Therkildsen har, ved hjælp af de nyeste teknikker inden for genom-forskning, undersøgt, i hvilken grad torsken vil være i stand til at tilpasse sig ændrede klimaforhold.

DTU Aqua-ph.d. Nina Overgaard Therkildsen blev hædret med DTU's Young Researcher Award ved ph.d.-festen på DTU fredag den 25. oktober 2012. Prisen gives til "unge forskere, der har gjort en ekstraordinær indsats, og som har et stort potentiale for yderligere udvikling".

Nina er fra det første kuld studerende på DTU Aquas ph.d.-skole, som blev oprettet i 2008. Hun fik prisen for sin ph.d.-afhandling "Insights from the past. Retrospective monitoring of genetic variation in Atlantic cod (Gadus morhua)", som hun forsvarede den 17. august 2012.

I ph.d.-projektet har Nina undersøgt i hvilken grad, torsken vil være i stand til at tilpasse sig ændrede klimaforhold. Det har hun gjort ved at anvende de nyeste teknikker inden for genom-forskning. Ved at sammenligne dna fra nulevende fisk med historiske prøver har hun blandt andet kortlagt ændringer i torskepopulationens udbredelse ved Grønland. Resultaterne betyder blandt andet, at man nu ved, at torsken i grønlandske farvande er opdelt i mindst fire bestande af torsk, som ikke formerer sig med hinanden.

Nina har under sine ph.d.-studier været tilknyttet DTU Aquas fiskegenetik-gruppe i Silkeborg, hvor hun har haft professor Einar Eg Nielsen som vejleder. Her har hendes resultater blandt andet bidraget til et projekt ved Grønlands Klimaforskningscenter om "Den Atlantiske torsk (Gadus morhua) i grønlandske farvande; fortid og fremtid under klimaforandringer".

Nina skal nu til Stanford Universitetet i USA, hvor hun med et toårigt post doc-stipendium fra Villumfonden skal fortsætte sit pionerarbejde med at undersøge, hvordan man kan bruge genom-forskning til at få svar på, hvordan fiskeri påvirker evolutionen på mikroniveau.

Den ung DTU Aqua-forsker modtog i 2011 et Eliteforsk-rejsestipendium fra Videnskabsministeriet

Læs også:

Portræt af Nina Overgaard Therkildsen i anledning af modtagelsen af Eliteforsk-rejsestipendium