Adventure-tur på Dansk Skaldyrcenter.

Sommeraktiviteter for hele familien på Dansk Skaldyrcenter

tirsdag 26 jun 18

Spørgsmål om tilmelding m.v.

Morsø Turistbureau
Havnen 4
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 04 88
mt@visitmors.dk

Her ligger Dansk Skaldyrcenter

Dansk Skaldyrcenter
Øroddevej 80
7900 Nykøbing Mors 

Se placering på Google Maps

Vild fart, skumsprøjt og bølgehop eller en lidt fredelige tur langs strandkanten med en biolog som guide. Det er nogle af de aktiviteter, som Dansk Skaldyrcenter ved DTU Aqua udbyder i sommerferien 2018

Dansk Skaldyrcenter på øen Mors i Limfjorden er både et forskningscenter og et formidlingscenter. Til daglig arbejder forskerne blandt andet på at finde de bedste metoder til opdræt af muslinger, østers og tang til menneskeføde, husdyrfoder og vandrensning, men i skolernes sommerferie åbner Dansk Skaldyrcenter dørene for publikum. Resten af året kan man også deltage i østerssafari og køkkenarrangementer eller komme på besøg efter nærmere aftale. 

Fælles for Dansk Skaldyrcenters publikumsaktiviteter er, at man både får en oplevelse og bliver klogere. 

"Vores opgave er blandt andet at oplyse, om skaldyr, deres biologi og betydning i Limfjordens økosystem, men vi lægger vægt på, at det også skal være underholdende, og at publikum får udfordrende og spændende oplevelser. Det kan være i klækkerierne, på de flydende anlæg i fjorden eller i waders langs stranden," siger biolog Lene Friis Møller, som leder Dansk Skaldyrcenters formidlingscenter. 

Aktivteter på Dansk Skaldyrcenter i sommerferien

Dansk Skaldyrcenter udbyder mere end 25 aktiviteter i løbet af sommerferien 2018. Aktiviteterne bookes via Morsø Turistbureau. Der opkræves deltagerbetaling, da Dansk Skaldyrcenter selv skal finansiere sine aktiviteter.  

Grand Tour: Biologi i bølgehøjde

Rundvisningen begynder i klækkerierne, hvor hummere og østers kommer til verden. Man kommer også indenfor i væksthallen, og der er smagsprøver på f.eks. tang eller blåmuslinger. Desuden indgår en sejltur på Limfjorden til et opdrætsanlæg med blåmuslinger.

Afholdes 12. juli, 19. juli, 26. juli samt 2. august og 9. august 2018.
Læs mere om ”Grand Tour: Biologi i bølgehøjde” 

Adventure-tur: Fart over Fjorden

Oplev fart, vind i håret, skumsprøjt og bølgehop for fuld skrue ud over Limfjorden i ”Skalle”, Dansk Skaldyrcenters superhurtige12 personers RIB-båd. Undervejs på fjorden er der stop ved et opdrætsanlæg, hvor man kan lære mere om opdræt af muslinger og andre skaldyr. 
Afholdes 10. juli, 17. juli, 24. juli samt 31. juli og 7. august 2018. 
Læs mere om ”Adventure-tur: Fart over Fjorden” 

Mors-fortællinger: Guidet rundvisning på Dansk Skaldyrcenter

På rundturen besøger man Dansk Skaldyrcenters klækkerier og forsøgsanlæg og får et indblik i moderne, biologisk forskning. Undervejs fortæller forskerne om de nyeste forsøg, og der er prøvesmagning af madvarer fra Limfjorden. 
Afholdes 4. juli, 11. juli, 18. juli, 25. juli samt 1. august og 8. august 2018. 
Læs mere om ”Mors-fortællinger: Guidet rundvisning på Dansk Skaldyrcenter” 

Hvad finder vi i strandkanten

Strandturen lukker op til den verden af forunderligt liv, som findes i Limfjorden. Iført waders går man på jagt med net, vandkikkert og undervands-kamera og fanger måske muslinger, rejer, søstjerner, tang og småfisk, som bagefter kan studeres. 
Afholdes 13. juli, 20. juli, 27. juli samt 3. august 2018.
Læs mere om ”Hvad finder vi i strandkanten” 

Fjordbiologi for børn

Arrangementet er rettet mod børn (primært 5-12 år), og der er røre-bassin, krabbevæddeløb og snak i børnehøjde om dyrene fra Limfjorden. Hvordan føles det mon at røre ved en søpung? Hvad spiser en søstjerne, og hvordan kan blåmuslinger gøre vandet ”rent”?
Afholdes hver torsdag fra 28. juni til 9. august 2018. 

Om Dansk Skaldyrcenter

Dansk Skaldyrcenter forsker i bæredygtig produktion af skaldyr og tang blandt andet med henblik på at tilvejebringe sunde fødevarer. En vigtig del af Dansk Skaldyrcenters aktiviteter omfatter forskning i kystnære økosystemers funktion og habitater  både som grundlag for produktion af skaldyr og tang og i forhold til produktionens miljøpåvirkninger. Resultaterne fra centrets forskning omsættes i vid udstrækning til praksis gennem myndighedernes forvaltning og af industrien. 

Dansk Skaldyrcenter ligger på Mors i Limfjorden, som er hjemsted for det meste af det danske skaldyrserhverv. Dansk Skaldyrcenter råder over en række faciliteter målrettet akvakulturproduktion af skaldyr og tang og har desuden et formidlingscenter, hvor studerende og offentligheden kan lære om fjordbiologi og -økologi og opleve skaldyrsproduktion. 

Kontakt: Forsker Lene Friis Møller, tlf. 61 15 01 63, lfmo@aqua.dtu.dk