Overflyvning af kystområde. Foto: DTU Aqua.

Fritidsfiskeriet efter ål kortlægges til vands og fra luften

tirsdag 01 aug 17

Kontakt

Jesper Kuhn
Gæst
DTU Aqua
93 51 19 00

En del af REKREA-projektet

Undersøgelsen af ålfiskeriet i Storebælt er en del af REKREA-projektet, som også omfatter undersøgelser af det rekreative fiskeri efter havørred på Fyn, torsk i Øresund og laks i Østersøen. Projektet gennemføres af DTU Aqua og støttes af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt Fiskeristyrelsen under Udenrigsministeriet. 

Læs mere om REKREA-projektet

Logoer

DTU Aqua undersøger denne sommer fritidsfiskeriet efter ål i Storebælt. Det foregår med spørgeskemaer til lokale fritidsfiskere suppleret med optælling af fiskeredskaber fra fly og båd

Cirka 1400 fritidsfiskere omkring Storebælt får i disse dage et brev fra DTU Aqua, som har brug for deres hjælp til en undersøgelse af fritidsfiskeriet efter ål. I brevet bliver fritidsfiskerne bedt om at udfylde et skema fra 14. august til 15. oktober 2017 med oplysninger om, hvilke dage de har åleruser ude, hvor mange de har sat, og hvor mange ål de fanger. 

Oplysningerne skal øge forskernes viden om fritidsfiskeriet efter ål og dermed bidrage til arbejdet med at styrke ålebestanden. Ålen har igennem flere årtier været i kraftig tilbagegang i hele Europa, og der fanges færre og færre ål. Den samlede fangst af ål i Danmark er ca. 400 tons pr. år mod ca. 4.000 tons om året i 1960'erne. 

Ny viden skal hjælpe ålebestanden

Erhvervsfiskeres fangster af ål og andre fisk er kendt med ret stor sikkerhed, mens kendskabet til lyst- og fritidsfiskeres fangster i danske farvande er mere usikkert.

"Vi ved ikke særlig meget om fritidsfiskeriet. Da det samtidig udgør 20-30 % af ålefiskeriet i Danmark, er det kritisk for bestandsvurderingen og arbejdet frem mod en bedre udvikling i ålebestanden, at vi øger vores viden om dette fiskeri. Vi har derfor brug for så korrekt og detaljeret information som muligt, og da det er fiskerne, der har den her information, er det super vigtigt, at de vælger at deltage i vores undersøgelse," siger biolog Jesper Kuhn, DTU Aqua, som leder undersøgelsen af ålefiskeriet i Storebælt.  

Når fiskerne har noteret deres fiskeri og fangster, sender de skemaet tilbage til DTU Aqua. Deltagerne kan svare anonymt, men kan også vælge at deltage i en konkurrence om gavekort til fiskegrej. Oplysningerne om de enkelte fiskeres fiskeri og fangster vil under alle omstændigheder blive behandlet i anonymiseret form.

Forskellige metoder til at indsamle data afprøves

Danmark er som EU-medlemsland forpligtet til at indsamle data om lyst- og fritidsfiskernes fangster af blandt andet ål. Der er brug for mere viden om, hvordan man bedst gør det, og et af formålene med undersøgelsen i Storebælt er at afprøve forskellige metoder til at indsamle data. Sideløbende med at fritidsfiskerne fører log-skemaer over deres fiskeri og fangster, foretager DTU Aqua derfor overflyvninger og sejlture langs kysten langs Storebælt for at tælle og identificere fiskeredskaber.

"Vi satser på at overflyve Storebælt otte gange i perioden august-oktober, så vi håber på godt vejr. Ved at afprøve brugen af overflyvninger, sejlads og spørgeskema bliver vi klogere på, om disse metoder kan bruges til at opgøre omfanget af åle-fritidsfiskeriet. Viser det sig at metoderne er effektive, regner vi med at kunne estimere fiskeriet i Storebælt bedre end hidtil," siger Jesper Kuhn.

En del af REKREA-projektet

Undersøgelsen af ålefiskeriet i Storbælt er en del af projektet REKREA, som skal bidrage til at skabe et bedre vidensgrundlag for forvaltning af fire vigtige fiskebestande, som både fanges af lyst- og fritidsfiskere og erhvervsfiskere. Projektet omfatter ud over ål i Storebælt også torsk i Øresund, laks i Østersøen og kystfiskeriet efter havørred ved Fyn. 

Projektet ledes af DTU Aqua og er støttet af den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som administreres af Landbrugs og Fiskeristyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet. 

Læs mere om REKREA-projektet på www.rekrea-fisk.dk

https://www.aqua.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B8F3BE803-33F2-440B-B508-730E106043CA%7D
1 DECEMBER 2020