Kort

Fiskere og forskere styrker dialogen

onsdag 02 mar 16
|

Kontakt

Henrik Mosegaard
Sektionsleder
DTU Aqua
35 88 34 61

Kontakt

Eva Maria Pedersen
Specialkonsulent
DTU Aqua
35 88 34 32
Et nyt netværk skal styrke samarbejdet mellem forskere og fiskere for at sikre en fortsat bæredygtig og rentabel udvikling i det danske fiskeri

Af Line Reeh og Kim Vejrup

Fiskere og forskere har gennem mange år været i en tæt dialog om en lang række af konkrete projekter. Men nu bliver samarbejdet og dialogen mellem videnskaben og fiskernes praktiske viden og erfaring styrket gennem et fælles projekt, hvor man opretter et netværk mellem forskere og fiskere.

Fisker-Forsker-Netværket har tre parter – DTU Aqua fra forskersiden og de to fiskeriorganisationer, Danmarks Fiskeriforening PO og Danmarks Pelagiske Producentorganisation. I fællesskab har de fået et ét-årigt projekt godkendt til at modtage støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskeri Fond – EHFF med mulighed for gentaget støtte i de følgende år.

- Det er af stor betydning for forvaltningen af fiskeriressourcer, at der er en gensidig indsigt og forståelse af problemstillingerne i fiskeriet og de forskningsresultater, der kan pege på mulige løsninger, fortæller den projektansvarlige fra DTU Aqua, Henrik Mosegaard.

Tættere dialog

Det er ingen hemmelighed, at fiskere og forskere nogle gange er stærkt uenige om, hvordan fiskebestandene i havet har det. Forskerne har en række data, der ofte viser bestandenes udvikling over større geografisk skala og længere tid, mens fiskerne oplever den nære virkelighed på fangstrejser på en helt anden måde.Det er blandt andet noget af det, som parterne håber på at kunne få en bedre dialog omkring ved at styrke både den fælles viden og det nødvendige samarbejde, der skal bidrage til innovation og bæredygtighed i det danske fiskeri.

- Fiskeriet har hele tiden brug for at kunne udvikle sig og finde nye veje for at kunne optimere fiskeriet, så der både bliver taget det nødvendige hensyn til bestandenes udvikling og samtidig bliver givet fiskerne de rette rammer til at kunne fastholde en rentabilitet i deres fiskeri, siger Claus Reedtz Sparrevohn fra Danmarks Pelagiske Producentorganisation.

Nye projekter

Som noget helt konkret vil Fisker-Forsker-Netværket indsamle og udvikle fiskernes ideer til kommende projekter. Det vil blandt andet ske på fire workshops i de store fiskerihavne og via møder mellem fiskere og virksomheder om ny teknologi for at styrke de lokale kompetencer i fiskerihavnene.

- Fiskerne har selv mange gode idéer til, hvordan de kan udvikle deres eget fiskeri. Men ofte har de brug for sparring, og det er noget af det, vi kan tilbyde med det nye fælles netværk. Samtidig vil netværket sikre, at den opnåede viden bliver bredt ud, så flere kan få gavn af de idéer, der opstår, siger Kenn Skau Fischer fra Danmarks Fiskeriforening PO /.

Det er årsagen til, at netværket blandt andet bliver hængt op omkring en fælles online vidensbank, hvor man løbende kan få overblik over, hvad der bliver arbejdet med, og hvad der kommer ind af forslag til kommende projekter og samarbejder.

Samtidig vil man også lancere en hjemmeside, hvor man vil styrke den direkte dialog mellem forskere og fiskere, ligesom folk med tilknytning til fiskerierhvervet kan hente inspiration her. 

Ny undervisning og praktik

Der bliver lagt stor vægt på udveksling af viden mellem deltagerne, og derfor vil der som et led i Fisker-Forsker-Netværket blive udviklet bidrag med ny fiskeriforskning til uddannelse af fiskerilærlinge og videreuddannelse af fiskere, samt mulighed for praktik på store fiskefartøjer for studerende ved DTU’s kandidatuddannelse i Akvatisk Videnskab og Teknologi.

Netværket giver også mulighed for en styrket udveksling af information mellem fiskerirepræsentanter og forskere i forskellige regionale rådgivende råd (de såkaldte AC’ere), som vil give et fælles indblik i den faglige verden, som omgiver diskussionen om den fælles fiskeriforvaltning i EU.

Projektet har mulighed for at søge om projektforlængelse i yderligere to år. Netværket suppleres af en række øvrige samarbejdsprojekter mellem erhverv og forskning, blandt andet projektet FastTrack, som indsamler og tester ideer fra fiskere til tilpasning af redskaber i praktisk forsøgsfiskeri, som kan forbedre selektiviteten for at facilitere landingsforpligtelsen.

Om Fisker-Forsker-Netværket

Fisker-Forsker-Netværket er organiseret af brancheorganisationerne Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation og Danmarks Pelagiske Producentorganisation og forskningsinstitutionen DTU Aqua og finansieres af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som administreres af NaturErhvervstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet.

     EU    Miljø- og Fødevareministeriet   

Den Europæiske Union
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
Vi investerer i hav og fisk