Landbaseret anlæg til opdræt af ørred i saltvand hos DTU Aqua, Nordsøen Forskerpark, Hirtshals. Foto: DTU Aqua

Rift om dansk knowhow om miljøskånsomt fiskeopdræt

mandag 30 sep 13
|
af Line Reeh

Kontakt

Alfred Jokumsen
Seniorrådgiver
DTU Aqua
35 88 32 57

Om AQUABEST:

Opdræt af fisk og skaldyr er verdens hurtigst voksende produktion af fødevarer. Mere end 50 % af den globale forsyning af fisk og skaldyr kommer nu fra akvakultur, da efterspørgslen på fisk er støt stigende og ikke kan dækkes af det kommercielle fiskeri. Akvakultur-produktionen er imidlertid stagneret i de østlige Østersølande. Denne udvikling skal DTU Aqua forsøge at være med til at ændre på. Målet er at øge akvakultur-produktionen i Østersøregionen uden at påvirke miljøet negativt.

Læs mere om EU-projektet AQUABEST
http://www.aquabestproject.eu/

International workshop:

Kurset i fiskeopdræt i landbaserede saltvandssystemer afholdes umiddelbart op til en international workshop om recirkulationsteknologi i fiskeopdræt den 10. og 11. oktober i Aalborg Kongres og Kultur Center. DTU Aqua er også arrangør af denne workshop, der samler kapaciteter inden for akvakultur og recirkulationsteknologi fra hele verden. FInd yderligere oplysninger om Nordic Network on Recirculating Aquaculture Systems-workshoppen på www.nordicras.net og hos seniorforsker Anne Johanne Tang Dalsgaard, DTU Aqua: jtd@aqua.dtu.dk – 35883216

DTU Aqua i Hirtshals afholder kursus om fiskeopdræt i landbaserede saltvandssystemer for rådgivere og praktikere fra hele Østersøområdet.

Fra den 5. til den 9. oktober 2013 samles 22 udvalgte rådgivere og praktikere fra Estland, Letland, Litauen, Hviderusland, Polen, Tyskland, Sverige og Finland hos DTU Aqua i Nordsøen Forskerpark i Hirtshals for at lære om bæredygtig fiskeproduktion. Fokus er på den danske knowhow om opdræt i landbaserede saltvandsanlæg, som er miljøskånsomme, fordi effektiv vandrensning tillader genanvendelse af vandet.

"Vi har stor dansk knowhow fra udviklingen af miljøvenlige ferskvandsdambrug, og denne viden skal bruges til at videreudvikle teknologi og metoder til bæredygtigt opdræt i landbaserede anlæg "
Seniorforsker Alfred Jokumsen

Formålet med kurset er at inspirere og ruste deltagerne til at omsætte den danske viden om miljøskånsomt fiskeopdræt til praktisk og grøn produktion af fisk i de øvrige Østersølande.

”Dansk akvakulturforskning og -produktion er i front med udvikling af grøn teknologi og minimal miljøpåvirkning. Det er den teknologi, som vi nu samarbejder om at overføre til de baltiske lande, så de selv bliver i stand til at producere fisk til de indenlandske markeder. Det skaber arbejdspladser og udvikling i udkantsområder og reducerer behovet for import af fiskeprodukter,” fortæller seniorrådgiver Alfred Jokumsen, DTU Aqua, som er projektleder for samarbejdet, som er led i et EU-projekt med 14 partnere i Østersøregionen.

Danmark er førende i recirkuleret fiskeopdræt

Kurset arrangeres af seniorrådgiver Alfred Jokumsen og forsker Lars-Flemming Pedersen, begge DTU Aqua. Lars-FLemming Pedersen siger: 

"Dansk recirkulationsteknologi er langt fremme og danske udstyrs- og anlægsproducenter har med rette et rigtigt godt renommé i udlandet." 

Den danske produktion af ca. 40.000 tons opdrætsfisk (primært regnbueørreder) om året foregår i stigende grad med brug af rense-teknologi, der nedsætter miljøpåvirkninger fordi dambrugene genbruger og renser vandet og derved nedsætter deres vandforbrug betydeligt.

Anvendelsen af vand-genanvendelses teknologien har bevirket, at Verdensnaturfonden WWF har forfremmet regnbueørred produceret i Danmark til den grønne kategori af fisk, som er tilvejebragt på en måde, der er skånsom mod miljøet.

Denne mere bæredygtige produktionsform og  er udviklet i nært samarbejde mellem DTU Aqua og det danske opdrætserhverv, blandt andet med fokus på sammensætning af rensekomponenter i opdrætsanlæggene.

"En af fordelene ved landbaserede anlæg er, at man mere effektivt kan styre, hvad der ledes ud i naturen. Vi har stor dansk know how fra udviklingen af miljøvenlige ferskvandsdambrug, og denne viden skal bruges til at videreudvikle teknologi og metoder til bæredygtigt opdræt i landbaserede anlæg ” siger Alfred Jokumsen, DTU Aqua. 

Således er DTU Aqua også udbyder af verden eneste kandidatuddannelse i akvakultur, der er fokuseret på recirkulationsteknologi.

https://www.aqua.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B94C503A6-9AD0-4C10-9746-3E23C2DA81AD%7D
24 NOVEMBER 2020