CTD. Foto: Line Reeh.

Ph.d.-forsvar om havets kulstof

mandag 22 jan 18

Kontakt

Urban Wünsch
Gæst
DTU Aqua
35 88 33 47

Tid & sted

Tid
Fredag 26. januar 2018 kl. 13.00.

Sted
DTU
Bygning 303A, auditorium 44
2800 Kgs. Lyngby

Afhandlingen

En kopi af afhandlingen "Resolving the chemical structures responsible for the UV-visible spectroscopic properties of dissolved organic matter in aquatic environments" kan læses på DTU Aqua. Kontakt Rikke Hansen, rikh@aqua.dtu.dk.

Opløst organisk materiale i havet spiller en vigtig rolle i reguleringen af Jordens klima, men der mangler viden om dets kemiske sammensætning. Det har ph.d.-studerende Urban Wünsch arbejdet med at udvikle metoder til. Den 26. januar 2018 forsvarer han sin ph.d.-afhandling.

Havet lagrer store mængder kulstof, som i samspil med atmosfærens kuldioxid spiller en afgørende rolle i det globale kulstofkredsløb og dermed i reguleringen af Jordens klima. 

Klimaforandringerne gør det vigtigt for forskere at kunne følge udviklingen og beskrive den kemiske sammensætning af det opløste organiske materiale (DOM), der findes i havet, og på den måde få en dybere forståelse for dets rolle i det biogeokemiske kredsløb og de globale miljøforandringer. 

Forskere bruger optiske sensorer til at overvåge det opløste organiske kulstof og til at undersøge produktionen, omsætningen og lagringen i havet. Sensorerne måler enten det organiske materiales absorption af lys eller dets fluorescens, når det udsættes for ultraviolet eller synligt lys. Viden om det grundlag, som sensorernes målinger hviler på, er imidlertid mangelfuldt, og fordi ikke alle stoffer absorberer lys eller flourescerer, er det en udfordring at afkode signalerne og finde ud af, hvor meget sådanne sensorer kan fortælle om de organiske stoffer i vandet. 

I sit projekt har ph.d.-studerende Urban Wünsch, DTU Aqua udviklet nye metoder, som kan forbedre den kemiske forståelse af absorbans- og fluorescensmålinger af opløst organisk materiale. Han har også udviklet en metode til at integrere data fra forskellige analyseinstrumenter, så man får en mere helhedsorienteret karakterisering af det opløste organiske materiale. Det vil på længere sigt kunne forbedre brugen af optiske sensorer i overvågningen af organisk materiale i vand, hvilket er et område i hurtig udvikling – ikke kun inden for havforskning, men også til industriel brug, f.eks. i behandling af drikkevand, afledning af overfladevand og recirkulerede akvakultursystemer. 

Om forsvaret

Urban Wünsch, DTU Aqua forsvarer sin ph.d.-afhandling "Resolving the chemical structures responsible for the UV-visible spectroscopic properties of dissolved organic matter in aquatic environments" fredag den 26. januar 2018 kl. 13.00. Forsvaret finder sted på DTU's campus i Lyngby i bygning 303A, auditorium 44.

Vejledere

  • Hovedvejleder: Lektor Colin Stedmon, DTU Aqua
  • Medvejleder: Lektor Kathleen R. Murphy, Chalmers tekniska högskola, Sverige

Censorer

  • Seniorforsker Sigrun Jonasdottir, DTU Aqua
  • Professor Jan Christensen, Københavns Universitet
  • Lektor Christopher Osburn, North Carolina State University, USA