Biologer, fysikere og matematikere går sammen

onsdag 25 jan 12
|
af Line Reeh

Kontakt

Thomas Kiørboe
Professor
DTU Aqua
35 88 34 01

Center for Ocean Life

Centeret åbnede den 1. januar 2012 ved DTU Aqua med en bevilling på 30 mio. kroner fra VILLUM FONDEN. Centeret samler dansk havforskning på tværs af discipliner og universiteter for at udforske fundamentale biologiske-fysiske processer i havet og udvikle modeller til at forstå og forudsige, hvordan livet i havet påvirkes af miljøændringer og fiskeri.

I forbindelse med centeret bliver der blandt andet oprettet 20 ph.d.- og post doc.-stillinger, ligesom centeret får tilknyttet en række internationale gæsteforskere. En af dem er Elena Lichtman, University of Michigan, som på åbningssymposiet den 2. februar 2012 taler om Traits and trade-offs in phytoplankton: scaling from cellular to global ocean level

VILLUM FONDEN:

VILLUM FONDEN er en almennyttig fond stiftet af Villum Kann Rasmussen i 1971. Fonden er hovedaktionær i VKR Holding - ejer af VELUX koncernen. VILLUM FONDEN støtter blandt andet frontforskning inden for teknisk videnskab og naturvidenskab
Over fagskel. Over landegrænser. Og på tværs af universiteter. Nyt center samler biologer, fysikere og matematikere om et fælles mål: At sætte livet i havet på formel

Allerede listen af oplægsholdere til åbningssymposiet i Centre for Ocean Life hos DTU Aqua den 2. februar 2012 afslører det. Forskerne bag det spritnye VKR Centre of Excellence: ”Centre for Ocean Life” er en broget flok. De er hver især blandt de bedste i verden til netop det, de arbejder med. Men her hører lighederne også op.

For kongstanken bag Centre for Ocean Life er at forene biologer, fysikere og matematikere, som ellers ofte taler hvert sit faglige sprog. De næste fem år skal de arbejde sammen om et fælles mål: At øge vores fundamentale forståelse af livet og processerne i havet for at udvikle modeller, som kan hjælpe os med at forudsige, hvordan de marine økosystemer vil udvikle sig.

Både forskere fra DTU Aqua, DTU Fysik, DTU Matematik, KU og RUC indgår i centeret, som ledes af biolog og professor Thomas Kiørboe, DTU Aqua, og fysiker og professor Ken Haste Andersen, DTU Aqua. Desuden får centeret tilknyttet en række internationale gæsteforskere.

"Det kræver fundamental indsigt i havets biologi og fysisk og en tværfaglig, kvantitativ tilgang at forudsige marine økosystemers reaktion på klimaforandringer, fiskeri og andre miljøpåvirkninger," siger centerleder Thomas Kiørboe.

På tværs af arter 

Centeret vil for første gang herhjemme indføre såkaldt træk-baserede modeller i den marine forskning.  Og her skal "træk" forstås som egenskaber eller karaktertræk, ikke som "at trække".

"Grundtanken er, at det er en række centrale træk på tværs af arter, som er afgørende for organismers evne til at overleve, æde og forplante sig under forskellige forhold, og ikke hvilken art man tilfældigvis tilhører. Et helt central træk kunne fx være evnen til at udføre fotosyntese – om man er dyr eller plante. Den økologiske kompleksitet i havet er enorm, men ved at fokusere på centrale træk i stedet for på de enkelte arter hver for sig, kan vi reducere antallet af elementer og udkrystallisere de grundlæggende dynamikker i systemet," fortæller professoren.

Arbejdet med at udvælge væsentlige træk og at evaluere fordele og ulemper ved dem for organismerne kommer til at foregå via feltarbejde i naturen og via eksperimenter i laboratoriet. Efterfølgende bliver opgaven at udvikle og teste modeller baseret på disse træk, som kan beskrive og forudsige, hvordan havets økosystemer vil reagere på fx klimaændringer eller fiskeri. Og det kræver både biologisk, fysisk og matematisk viden på højt niveau:

"Vi kan kun lykkes med det her ved at arbejde sammen på tværs af faggrupper. For eksempel lever havets mindste organismer i en fysisk verden, som man ikke kan begribes intuitivt. For små organismer virker vand for eksempel så tykt som sirup. Vi kan lave biologiske observationer, men det kræver værktøjer fra den formelle fysik at forstå og fortolke dem," siger centerlederen. 

I det hele taget er netop fysikere rigtig godt hjemme i at arbejde med komplekse systemer, som havet i allerhøjeste grad kan beskrives som, ligesom matematikerne i centeret naturligt vil få en ledende rolle i arbejdet med at udvikle modeller.

"Centerets tværfaglighed er dets styrke og forudsætningen for succes, men det bliver samtidig en spændende udfordring at få spændt de meget forskellige fagligheder for den samme vogn og få alle til at trække i samme retning,"  siger centerleder professor Thomas Kiørboe, DTU Aqua.