Torskefiskeri i Øresund

Har du fanget noget?

fredag 29 apr 16
|
af Line Reeh

Kontakt

Hans Jakob Olesen
Biolog
DTU Aqua
35 88 34 24

REKREA-projektet

Undersøgelserne indgår i REKREA-projektet, som omfatter undersøgelser af det rekreative fiskeri efter havørred på Fyn, torsk i Øresund og ål i Storebælt. Projektet gennemføres af DTU Aqua og støttes af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt Fiskeristyrelsen under Udenrigsministeriet. 

Læs mere om REKREA-projektet


Logoer

DTU Aqua besøger i de kommende år en række fiskepladser i Øresund og Østersøen for at interviewe lyst- og fritidsfiskere om deres fiskevaner og fangster

Fisker du efter torsk i Øresund eller efter laks i Østersøen, så vil du i den kommende tid kunne møde en medarbejder fra DTU Aqua med interviewblokken parat på havnen, bådrampen, kysten eller molen. Oplysningerne, der indsamles, skal bruges til at kvalitetssikre de beregninger af lystfiskernes og fritidsfiskernes fangster, som Danmark hvert år skal indberette til EU, fortæller projektleder og biolog Hans Olesen, DTU Aqua:

”Det er selvfølgelig helt frivilligt. om man vil være med, men vi håber, at rigtig mange vil finde tid til at hjælpe os. Det, vi vil spørge fiskerne om, er blandt andet, hvor meget de har fanget, og hvor lang tid de har brugt på det. Og så vil vi bede om lov til at måle og veje fangsten. Vi vil også gerne indimellem have en prøve af skæl eller øresten, som man kan bruge til at bestemme fiskens alder med, men vi skal nok lade være med at røre den del af fisken, som skal på panden bagefter.”

De indsamlede data bruges til at kvalitetssikre de beregnede danske fangster af laks og torsk i det rekreative fiskeri – og er altså ikke en kontrol af fiskeriet eller måden, det foregår på.


Forbedre danske oplysninger
Det er i første omgang torskefiskeriet i Øresund og laksefiskeriet i Østersøen, som DTU Aqua vil fokusere på.

De indsamlede oplysninger skal supplere de informationer, som to gange hvert år kommer ind via en spørgeskemaundersøgelses blandt tilfældigt udvalgte lyst- og fritidsfiskere om deres fangster. Oplysningerne kan, sammen med oplysninger fra blandt andet erhvervsfiskeri og havforskningsskibe, bruges til at følge fiskebestandenes tilstand og udvikling år for år.

”Når Danmark i dag indberetter fangster fra det rekreative fiskeri til EU, så er det baseret på beregninger på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse. Men ved en spørgeskemaundersøgelse ved man ikke, om det fx kun er de mest aktive fiskere, der svarer, så fangsterne i et område måske bliver vurderet for højt. Det kan vi teste ved at samle oplysninger ind i felten også”, siger Hans Jakob Olesen, DTU Aqua.

Undersøgelsen er en del af Danmarks dataindsamling på fiskeriområdet, som er delvist finansieret af den Europæiske Hav- og Fiskerifond..

https://www.aqua.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BA209626E-AB51-4C81-BF6C-B7E489B249C3%7D
24 NOVEMBER 2020