DTU Aquas nye skib

DTU Aqua bygger nyt skib

tirsdag 25 feb 14

Tegning af skibet

Tegning af nyt skib

Fakta om skibet

Længde oa: 17,24 m
Længe ”L”: 14,99 m
Bredde på midten: 5,80 m
Dybde hoveddæk: 2,85 m
Dybde shelterdæk: 5,20 m
Dimensionstal LxB: 99,9

DTU Aqua og Vestværftet i Hvide Sande har netop indgået en aftale om at bygge et nyt skib til overvågning af fiske- og skaldyrsbestande.

I december 2015 leverer Vestværftet i Hvide Sande et nyt skib til DTU Aqua. Det indgik DTU Aqua og værftet en aftale om mandag den 24. februar 2014. Skibet afløser det over 50 år gamle skib Havfisken, som bruges i overvågningen af fiske- og skaldyrsbestandene i Nordsø, Skagerrak, Kattegat og Østersøen samt indre danske farvande.

Det nye skibs design er baseret på en traditionel trawler beregnet til fiskeri, men indrettes og udrustes, så det også kan udføre moniterings-, forsknings- og uddannelsesopgaver. Fx får skibet et laboratorium og plads til flere ombordværende i stedet for det store lastrum, som et traditionelt fiskefartøj har. Skibet er dimensioneret til 15 personer på dagsejlads og til otte personer, når der er behov for overnatning. 

"Med det nye skib får vi en moderne platform til overvågning af og forskning i fiske- og skaldyrsbestandene, samtidig med at vi er forberedt til de mange nye overvågningsopgaver, der kan komme, når EU’s havstrategidirektiv bliver implementeret i Danmark. Derudover er jeg glad for, at vi med det nye skib kan tilbyde vores forskere en moderne undersøgelsesplatform og vores studerende på kandidatuddannelsen i akvatisk videnskab og teknologi mere feltarbejde”, siger direktør Fritz Köster, DTU Aqua.

Skibet koster 15 mio. kr. og bygges af Vestværftet i Hvide Sande. Rådgivere på opgaven er OSK-ShipTech.

Ud over Havfisken råder DTU Aqua over Danmarks største og eneste oceangående havforskningsskib Dana. Dana sejler hovedsageligt i Østersøen, Nordsøen og Norskehavet for at indsamle data om fiskebestandenes tilstand, men er undertiden også på ekspeditioner længere væk. Fx sejler skibet om få dage til Sargassohavet, hvor en gruppe forskere skal studere ålelarver og ålens vandring. Dana er over 30 år gammel, og der er derfor en proces i gang med at finde finansiering til også at bygge en afløser for Dana.