55 forskere fra Europa og USA skal mindske udsmidningen af fisk på havet. I spidsen for projektet står DTU-professor Clara Ulrich. Foto: Colourbox

Færre fisk skal smides over bord

torsdag 04 jun 15
|
af Bertel Henning Jensen

Kontakt

Clara Ulrich
Professor
DTU Aqua
35 88 33 95
Professor Clara Ulrich fra DTU Aqua står ved roret i et stort europæisk projekt, der skal gøre fiskeindustrien mere bæredygtig.

Over hele verden bliver millioner af fisk hver eneste dag væltet ud over skibsrælinger, fordi de er for små eller tilhører en forkert art. Det har konsekvenser for både fiskernes økonomi, fiskebestandene og miljøet og har i årevis været en fiskeripolitisk varm kartoffel af de helt store.

Derfor skal det stort anlagte projekt DiscardLess nu finde løsninger, som kan mindske udsmidningen af fisk, i fagsproget kaldt ’discard’. Projektet omfatter ikke færre end 55 forskere fra flere end 30 institutioner og universiteter over hele Europa og USA. I spidsen for det hele står den 40-årige DTU-professor Clara Ulrich, der er udpeget til at lede arbejdet og samle trådene. Selv om det er et stort projekt og en profileret stilling, går hun ind til det uden den store nervøsitet:

”Danmark har generelt været langt fremme i den type projekter, vi har ret meget at tilbyde og har stor viden om discard. På det personlige plan har jeg arbejdet meget med feltet og har et godt overblik, så det føltes rigtigt for mig at stå i spidsen for det. Jeg kunne mærke, at jeg havde opbakning ude i Europa, da jeg søgte stillingen,” siger hun.

Hårdere EU-krav
"Samfundet ændrer sig i retning af flere krav om mere etisk forsvarligt fiskeri, og det vil være en kæmpe omvæltning i forhold til i dag. Fiskerne skal til at tænke på helt nye måder, og en stor del af opgaven bliver derfor ikke kun at udvikle nye metoder, men også at samle fiskernes egne erfaringer."
Clara Ulrich, professor, DTU Aqua

1. januar 2015 begyndte så arbejdet, der i løbet af de næste fem år skal munde ud i efterprøvede metoder til at mindske discard. Baggrunden er, at der fra EU’s side bliver stillet stadig hårdere krav til, at fiskerne skal mindske spildet på havet. Derfor er der brug for langt mere viden om, hvad der sker med de fisk, som bliver smidt over bord, og hvordan man kan minimere antallet.

”Det er først og fremmest et policy-projekt. Vi kan ikke tvinge fiskerne til noget, men når nu der er en ny policy fra EU, og så skal vi omforme det til redskaber, som er til gavn for både fiskerne og miljøet,” forklarer Clara Ulrich.

”Samfundet ændrer sig i retning af flere krav om mere etisk forsvarligt fiskeri, og det vil være en kæmpe omvæltning i forhold til i dag. Fiskerne skal til at tænke på helt nye måder, og en stor del af opgaven bliver derfor ikke kun at udvikle nye metoder, men også at samle fiskernes egne erfaringer.”

Clara Ulrich vil se bredt på hele discard-problematikken og altså ikke kun fokusere på et enkelt aspekt. Det er også derfor, der er så mange forskere og institutter involveret:

”Det er noget med at ændre fiskernes redskaber, men også at finde alternative steder at fiske eller ændre de hastigheder, de fisker med. Samtidig vil vi også se på, om der er en anden måde at udnytte den fisk, man ellers ville smide ud,” siger hun.

Frustrerende regler

I Danmarks Fiskeriforening, som repræsenterer de erhvervsfiskere, der er berørt af discard-reglerne, byder man alle nye tiltag, der kan gøre livet ombord lettere, velkommen med åbne arme. Discard-problematikken rækker nemlig langt ind i fiskernes hverdag og har store konsekvenser for deres forretning. Samtidig går dialogen med de bonede gulve i EU ikke altid lige glat, forklarer biolog i Danmarks Fiskeriforening, Henrik S. Lund:

”Det er tit nogle meget uigennemskuelige regler, der kommer fra EU’s side. Vi ved for eksempel, at der kommer et discard-forbud i Nordsøen og Skagerrak i 2016, og det findes allerede i Østersøen. Men vi kender ikke reglernes ordlyd endnu. Det er jo frustrerende,” siger han.

Netop derfor er bedre indsigt i, hvordan man kan mindske discard, noget, fiskeindustrien ser frem til med stor forventning.

På grund af de europæiske politikeres løbende arbejde med at lave regler for fiskeriet, vil Clara Ulrichs arbejdsbetingelser formentlig også løbende ændre sig. Men det er nu ikke noget, der får hende til at ryste på hånden:

”Politikerne diskuterer lige nu, hvad målet skal være. Det er noget, de beslutter. Det, vi prøver at gøre, er at finde forskellige løsninger til at nå disse mål på en god måde,” siger hun.