Torskelever med høj infektionsgrad af leverorm (19 orm per gram lever). Foto: Marie Plambech Ryberg

Ph.d.-forsvar om leverorm hos torsk i den østlige Østersø

mandag 18 jan 21

Den 28. januar 2021 forsvarer Marie Plambech Ryberg sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online.

Torsken i den østlige Østersø er alvorligt presset. Fiskene er tynde og i historisk dårlig ernæringsmæssig forfatning, den naturlige dødelighed er høj, og man ser ikke længere store torsk. Mængden af torsk i den østlige Østersø har været for nedadgående siden slutningen af 1980’erne.  

Forskere har peget på flere forskellige faktorer som forklaring på disse forandringer, herunder også infektioner med parasitten Contracaecum osculatum, som findes i torskens lever og derfor kaldes torskens leverorm.

I sit ph.d.-projekt har Marie Plambech Ryberg, DTU Aqua, undersøgt hvordan infektioner med leverorm hænger sammen med den fysiologiske og ernæringsmæssige tilstand hos den enkelte torsk. Undersøgelserne omfatter laboratoriestudier med levende torsk, indsamling af feltdata fra Østersøen og bearbejdning af resultaterne i bioenergetiske og statistiske modeller.

Resultaterne viser, at tilstedeværelsen af et stort antal leverorm er forbundet med en nedsat fysiologisk ydeevne og tilstand hos torskene, og at individer, som er meget inficerede, lider af alvorlig leversygdom. Desuden viser den bioenergetiske model, at væksten er lavere hos inficerede torsk, og sandsynligheden for, at en torsk er i kritisk ernæringstilstand, stiger med antallet af parasitter i leveren. Marie Plambech Ryberg konkluderer således, at infektioner med Contracaecum osculatum efter al sandsynlighed er medvirkende årsag til den forringede sundhedstilstand, som den østlige Østersøtorsk oplever netop nu.

Marie Plambech Ryberg har også undersøgt, om den metode, som bruges i overvågningen af infektionsgrader i torsk i Østersøregionen, er velegnet. Her bliver torskelevere opdelt i fem stadier efter antallet af synlige leverorm på overfladen af leveren. Marie Plambech Rybergs resultater bekræfter, at den visuelle metode er en god indikator for det totale antal leverorm i en lever.

Om forsvaret

Marie Plambech Ryberg forsvarer sin ph.d.-afhandling "Eastern Baltic cod infected with Contracaecum osculatum: physiological mechanisms and the importance of monitoring infection loads” torsdag den 28. januar 2021 kl. 10:00 via Zoom. Find link til Zoom i boksen nedenfor.

Vejledere

  • Hovedvejleder: Seniorforsker Jane Windfeldt Behrens, DTU Aqua
  • Medvejleder: Lektor Peter Vilhelm Skov, DTU Aqua

Censorer

  • Seniorforsker Manuel Gesto Rodriguez, DTU Aqua
  • Lektor Tara Marshall, University of Aberdeen, Skotland
  • Lektor Louise von Gersdorff Jørgensen, Københavns Universitet

Ordstyrer

  • Lektor Mikael van Deurs, DTU Aqua
Få mere at vide

Hent et populærvidenskabeligt resume af afhandlingen (på engelsk)

En kopi af afhandlingen kan fås pr. e-mail. Kontakt Karin Stubgaard, stub@aqua.dtu.dk

Link til Zoom og retningslinjer for deltagelse i forsvaret

Marie Plambech Rybergs forsvar kan følges på Zoom via dette link: 
https://dtudk.zoom.us/j/61036419432?pwd=UUNXVnd4cUdOTk4xUk50YXI5UEpwUT09

Vær venlig at gå ind i mødet på Zoom 10 minutter før forsvarets starttidspunkt.

Tjek gerne, at både dit kamera og din mikrofon er slået fra hele tiden.

Ved starten af forsvaret vil der blive givet instruktioner om forløbet af forsvaret.