Fiskestime. Anna Varona, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons

Ph.d.-forsvar om marine organismers vandring mellem overfladen og dybet

tirsdag 24 nov 20

Kontakt

Andre Visser
Professor
DTU Aqua
35 88 34 25

Den 4. december 2020 forsvarer ph.d.-studerende Jérôme Pinti sin afhandling. Forsvaret kan følges online. 

Dyreplankton, fisk og andre marine organismer bevæger sig mellem havoverfladen og de dybere vandlag hver dag. Dyreplankton opholder sig normalt i dybet om dagen for at undgå at blive ædt af rovdyr, der jager ved hjælp af synet. Om natten vandrer dyreplantonet op til overfladen for at spise af de små planteplankton, som lever dér. Fisk og andre dyr, som lever af dyreplankton, følger deres byttedyr op til overfladen. Denne bevægelse kaldes daglig vertikal migration og vurderes at være den største naturlige daglige bevægelse af biomasse på hele planeten, muligvis kun overgået af mennesker, der pendler.

I sit ph.d.-studie på DTU Aqua, har Jérôme Pinti udviklet en metode, der kan øge indsigten i, hvad der er det optimale vertikale vandringsmønster. Metoden bygger bl.a. på spilteori, hvor organismer ses som spillere, der forsøger at klare sig bedst muligt, og hvor adfærden hos alle andre organismer – byttedyr, rovdyr og artsfæller – tages med i betragtning. 

Jérôme Pinti har bl.a. brugt metoden til at modellere et helt pelagisk dyresamfund – fra større planktonarter til store fisk, som lever i de åbne vandmasser – og har beregnet deres globale vertikale fordeling. 

Desuden har han undersøgt effekten af den daglige vertikale migration på den globale kulstofcyklus. Organismer, der vandrer mellem overflade og dybet, transporterer aktivt kulstof væk fra atmosfæren og ned på havbunden, hvor den oplagres i mange år, og de bidrager dermed til at nedbringe koncentrationen af CO2 i atmosfæren. Jérôme Pintis resultater viser, at byttefisk – og især dem, der lever på store dybder – bidrager mere til transporten af kulstof fra overfladen til havbunden, end man hidtil har troet. 

Om forsvaret

Jérôme Pinti, DTU Aqua, forsvarer sin ph.d.-afhandling "Vertical Migration: Structure and function of pelagic ecosystems” fredag den 4. december 2020 kl. 13:00 via Zoom. Find link til Zoom nedenfor.

Vejledere

  • Hovedvejleder: Professor André W. Visser, DTU Aqua
  • Medvejleder: Professor Thomas Kiørboe, DTU Aqua
  • Medvejleder: Seniorforsker Patrizio Mariani, DTU Aqua

Censorer

  • Seniorforsker Asbjørn Christensen, DTU Aqua
  • Dr. Olivier Maury, French National Research Institute for Sustainable Development, Frankrig
  • Professor Josefin Titelman, Universitetet i Oslo, Norge

Ordstyrer ved forsvaret

  • Seniorforsker Karen Edelvang, DTU Aqua
Få mere at vide

Hent et populærvidenskabeligt resume af afhandlingen her

En kopi af afhandlingen kan fås på e-mail ved henvendelse til Karin Stubgaard, stub@aqua.dtu.dk.

Link til Zoom og retningslinjer for deltagelse i forsvaret via Zoom

Jérôme Pintis forsvar kan følges på Zoom via dette link: https://dtudk.zoom.us/j/67645648264?pwd=d3JXTnpwZ00wUmpLaFpLaDkvVDdBdz09

Vær venlig at gå ind i mødet på Zoom 10 minutter før forsvarets starttidspunkt.

Tjek gerne, at både dit kamera og din mikrofon er slået fra hele tiden.

Ved starten af forsvaret vil der blive givet instruktioner om, hvordan forsvaret foregår. Efter at censorerne har haft lejlighed til at stille deres spørgsmål, er det muligt for publikum at stille spørgsmål, hvis tiden tillader det.