Atlantic Sapphire, Homestead, USA. Foto: Thue Holm.

Forskere og industri deler viden om miljøvenligt fiskeopdræt

onsdag 30 okt 19

Kontakt

Anne Johanne Tang Dalsgaard
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 32 16

NordicRAS-workshop 2021

Næste NordicRAS-workshop afholdes i efteråret 2021. Det er endnu ikke besluttet hvor. Ved at tilmelde sig NordicRAS Network får man direkte besked om næste workshop i god tid – interessen for seneste workshop var stor, og mange måtte afvises.
Se, hvordan man tilmelder sig NordicRAS Network

Om NordicRAS Network

NordicRAS-workshoppen arrangeres af Nordic Network on Recirculating Aquaculture Systems (NordicRAS Network). Netværkets primære formål er at koordinere og styrke forskning og udvikling inden for recirkulerede akvakultursystemer i de nordiske lande. Det sker blandt andet ved afholdelse af en workshop hvert andet år. Netværket og workshoppen er, trods sit nordiske navn, åbnet for forskere, erhvervsliv og andre interesserede fra alle lande, og omkring 530 personer er i dag medlem af netværket. DTU Aqua er koordinator for netværket.  
Læs mere om netværket på nordicras.net

Deltagere fra hele verden fik på 5. NordicRas Workshop bl.a. indsigt i nogle af verdens største recirkulationsanlæg med landbaseret fiskeopdræt.

300 deltagere fra 30 lande samledes i Berlin den 7.-8. oktober 2019 for at udveksle de seneste erfaringer og blive klogere på den nyeste udvikling inden for miljøvenligt opdræt af fisk i landbaserede recirkulerede akvakultursystemer (RAS). Alle deltog de i den femte NordicRAS-workshop organiseret af DTU Aqua. Blandt deltagerne var verdensførende virksomheder af RAS-teknologi, globale fiskefoderfirmaer, driftsledere af børsnoterede akvakulturvirksomheder samt forskere i RAS-systemer. 

Verdens største landbaserede RAS-anlæg

Workshoppen bød traditionen tro på et tætpakket program med 36 indlæg fordelt på 6 sessioner i løbet af 1½ dag. Deltagerne fik bl.a. indsigt i nogle af de største landbaserede RAS-anlæg i verden fra USA til Kina. Mest imponerende var nok Atlantic Sapphires ”Miami Bluehouse” i Miami. Dette anlæg, som er under konstruktion, og som har rødder tilbage til ”Langsand Laks” i Ringkøbing, planlægger en årlig produktion på 9.500 ton laks til det amerikanske marked allerede i 2020. Det er imidlertid kun begyndelsen, og på sigt stiler selskabet efter at producere 90.000 ton laks på land. Til sammenligning har Danmark en samlet årlig akvakulturproduktion på ca. 50.000 ton. 

Vandkvalitet – og udveksling af praktiske erfaringer

Andre indlæg på workshoppen omhandlede effekter af fiskefoder og fækalier på vandkvaliteten i RAS samt metoder til at fjerne deraf afledte mikropartikler. Betydningen af både ønskede og uønskede mikrobielle processer i RAS var et tredje gennemgående tema. Sidst, men ikke mindst, inkluderede workshoppen en række indlæg fra hands-on eksperter: de daglige operatører af kommercielle RAS-anlæg, der fortalte om reelle udfordringer og praktiske erfaringer. 

Hent rapporten fra workshoppen 

En rapport med resumeer af indlæggene fra workshoppen kan downloades fra NordicRAS.net. 
Hent Book of Abstracts fra 5. NordicRAS Workshop

Næste workshop afholdes i efteråret 2021 – det er endnu ikke besluttet hvor. 

Danmark er RAS-foregangsland

Danmark er foregangsland inden for miljøvenligt fiskeopdræt samt eksport af teknologi inden for landbaserede recirkulerede akvakultursystemer (RAS). Moderne opdrætssystemer bruger grundvand og overfladevand, som renses og recirkuleres internt i anlæggene. Afløbsvandet renses desuden yderligere inden udledning, hvilket sikrer, at næringsstofudledningen pr. ton produceret fisk bliver væsentlig reduceret.