Torsk fra Østersøen. Foto: Line Reeh

Ph.d.-forsvar om vurdering af Østersøens fiskebestande med en holistisk økosystemmodel

onsdag 07 okt 20

Kontakt

J. Rasmus Nielsen
Professor, MSO
DTU Aqua
35 88 33 81

Tid & Sted

Forsvaret finder sted fredag den 23. oktober 2020 kl. 13.30 på Zoom. 

Tilmeld dig senest den 22. oktober 2020 kl. 14 til Karin Stubgaard, stub@aqua.dtu.dk

Den 23. oktober 2020 forsvarer Sieme Bossier, DTU Aqua sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online.

 

Østersøen er udsat for adskillige påvirkninger, som delvist har menneskelig oprindelse. Det omfatter næringsstofbelastning fra land, fiskeri og klimaændringer. I sit ph.d.-studie har Sieme Bossier undersøgt, hvordan disse forhold påvirker det marine økosystem med særligt fokus på bestande, som har betydning i fiskeriet. 

For at opnå god miljømæssig status kræves der holistiske og tværdisciplinære videnskabelige værktøjer, som kan bruges til at sammenligne forskellige strategier for fiskeriforvaltning og til at sammenligne, hvordan ændrede klimaforhold og store næringsstofbelastninger påvirker fiskebestande og fiskerier.

For at undersøge dette har Sieme Bossier og hendes kollegaer anvendt og tilpasset den omfattende matematiske model, Atlantis-modellen. Den er en holistisk økosystem model, som omfatter hele økosystemet og det marine miljø og undersøger forskellige scenarier for klimaændringer, næringsstofbelastninger, fiskeritryk og områdebaseret forvaltning. Den omfatter hele dynamikken i Østersøens økosystem.  Derudover har forskerne anvendt den bio-geokemiske RCO SCOBI-klimamodel for at inkludere fremskrivninger af klimaændringer og ændringer i næringsstofbelastninger. 

I afhandlingen “Evaluating Major Baltic Fish Stocks under Climate, Eutrophication and Fishing Pressure using a Holistic end-to-end Ecosystem Model” konkluderer Sieme Bossier, at resultaterne af forskningen indikerer, at store næringsstofbelastninger (eutrofiering) er hoveddrivkraften i økosystemændringer. For de vigtigste fiskearter indikerer resultaterne, at eutroficering medfører et fald i torskeforekomsterne samt øgede forekomster af brisling og sild.

Dog vil klimaændringer på længere sigt påvirke økosystemet mere end næringsstofbelastningerne, nemlig når ilt- og saltholdigheden i vandet falder, og temperaturen stiger til niveuaer, som forhindrer fiskenes gydning. 

Afhandlingen pointerer dog også, at det er svært at bestemme den eksakte effekt af klimaændringer og eutrofiering samt deres kombinerede effekter, fordi der er store usikkerheder i klimamodellens fremskrivninger. 

Om forsvaret

Sieme Bossier forsvarer sin ph.d.-afhandling "Evaluating Major Baltic Fish Stocks under Climate, Eutrophication and Fishing Pressure using a Holistic end-to-end Ecosystem Model" fredag den 23. oktober 2020 kl. 13.30 på Zoom. 

Vejledere

  • Hovedvejleder: Professor J. Rasmus Nielsen, DTU Aqua
  • Medvejleder: Seniorforsker Stefan Neuenfeldt, DTU Aqua
  • Medvejleder: Seniorforsker Asbjørn Christensen, DTU Aqua
  • Medvejleder: Seniorforsker Francois Bastardie, DTU Aqua

Censorer

  • Seniorforsker Margit Eero, DTU Aqua
  • Forsker Marie Savina-Rolland, IFREMER, Frankrig
  • Forsker Cecilie Hansen, Havforskningsinstituttet, Norge

Ordstyrer ved forsvaret

  • Professor Brian MacKenzie, DTU Aqua
Tilmelding

Tilmeld dig senest den 22. oktober 2020 kl. 14 til Karin Stubgaard, stub@aqua.dtu.dk. Du får en e-mail med link til Zoom dagen før forsvaret.

Få mere at vide

Et populærvidenskabeligt resume af afhandlingen kan hentes her (på engelsk)

En kopi af afhandlingen kan læses på DTU Aqua. Kontakt Karin Stubgaard, stub@aqua.dtu.dk