Henrik Gislason, DTU Aqua. Foto: Helle Sørensen.

Åbningsforelæsning om 'Den hellige gral for biologer'

tirsdag 15 sep 15
|
af Line Reeh

Kontakt

Henrik Gislason
Professor
DTU Aqua
35 88 33 61
Når fiskeribiologer og rådgivere fra hele Europa og Nordamerika i september samles i København til konference hos Det Internationale Havundersøgelsesråd, så er det professor Henrik Gislason, DTU Aqua, som skal holde åbningsforelæsning. 

Henrik Gislason skal i sin åbningsforeslæsning på ICES ASC 2015 fortælle om hvor langt videnskaben er nået med at forklare de mønstre, der er i fiskearternes fordeling i havet, f.eks. hvorfor der er langt færre arter på vores breddegrader end i troperne. Gislason kalder det at kunne forklare forskelle i artsrigdommen mellem forskellige områder for ”den hellige gral for biologer”, fordi det er nøglen til at forstå, hvordan antallet af arter og havenes økosystemer vil udvikle sig f.eks. med klimaforandringer.

Åbningsforelæsningen finder sted den 21. september 2015, når Det Internationale Havundersøgelsesråd samler 600 forskere og rådgivere fra 20 lande til organisationens årlige videnskabelige konference, som i år holdes i København. ICES er den internationale videnskabelige organisation som planlægger og koordinerer vurderinger af fiskebestandenes tilstand og rådgiver om fremtidigt fiskeri. DTU Aqua spiller en aktiv rolle i ICES arbejde i alle arbejdsgrupper, som har relevans for Danmark og dansk fiskeri.

Henrik Gislason har siden 2007 været professor ved DTU Aqua, hvor han forsker i fiskenes artsrigdom og livshistorie. Professoren slog allerede tidligt sit navn fast som en af hovedaktørerne bag en flerartsmodel, som gjorde det muligt at beregne, hvordan fiskebestandene påvirkede hinanden, f.eks. ved at nogle arter spiser andre arter. Siden er såkaldt økosystembaseret forvaltning, dvs. en samlet forvaltning som inddrager alle de forskellige arter og påvirkninger af havets økosystemer, blevet den officielle forvaltningstilgang i Europa og i store dele af resten af verden.