Foto: Martin Dam Kristensen

Forskere og erhvervsliv mødes for at udveksle viden om miljøvenligt fiskeopdræt

mandag 28 sep 15

Kontakt

Anne Johanne Tang Dalsgaard
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 32 16

Kontakt

Hans-Jørgen Albrechtsen
Professor, Sektionsleder Water Technology and Processes
DTU Miljø
45 25 15 86

DTU-forskning i akvakultur og miljøeffekter

DTU Aquas forskning i opdrætssystemer og -metoder indenfor akvakultur fokuserer på effektiv produktion af fisk med en minimal påvirkning af miljøet. Forskningen beskæftiger sig især med recirkuleringsanlæg, biofilterteknologi, rensekomponenter og miljøeffektivisering i landbaserede anlæg, men omfatter også havbaserede opdrætsanlæg.

Læs mere om DTU Aquas forskning i akvakultur

DTU-forskning i biologiske filtre

DTU Miljø forsker i biologiske filtre med fokus på at producere den ønskede vandkvalitet til et givet formål. Forskningen beskæftiger sig især med biologiske processer, fx fjernelse af ammonium og miljøfremmede stoffer, hvor der søges en dybere forståelse for samspil mellem mikrobielle populationer og fysiske forhold som flowhastighed, bærematerialer og tilgængelighed af mikronæringsstoffer for at kunne øge effektiviteten af processerne.  

Læs mere om DTU Miljøs forskning i vandbehandling og biologiske filtre

For tredje gang afholder det nordiske netværk for recirkuleringsteknologi i akvakultur, NordicRAS.net, en international workshop for forskere, industri og fiskeopdrættere – denne gang med 215 deltagere fra 28 lande.

Hvordan påvirker foder og udskillelsen af affaldsstoffer fra fiskene dannelsen af mikropartikler i et opdrætsanlæg? Kan man bevidst påvirke bakteriesammensætningen i vandet, så fiskene sikres et bedre miljø? Og hvordan udvikler man komplette anlæg og systemer, som giver et højt udbytte og en lille miljøbelastning?

Det er spørgsmål, som forskere, udstyrs- og foderproducenter og fiskeopdrættere diskuterer, når de mødes til ”3rd NordicRAS Workshop on Recirculating Aquaculture Systems” i Molde i Norge fra den 30. september til den 1. oktober 2015.

Workshoppen arrangeres af netværket NordicRAS (Nordic Network on Recirculating Aquaculture Systems) og DTU Aqua med hjælp fra den norske forskningsinstitution Nofima som lokal vært.

Stigende interesse for miljøvenlig akvakultur

Selvom NordicRAS-netværket som udgangspunkt er nordisk, har det medlemmer fra hele verden, og det oplever en stigende interesse for at deltage i de workshops, som afholdes hvert andet år.

”Akvakultur-erhvervet vokser over hele verden, fordi de vilde fiskebestande ikke kan klare den stigende efterspørgsel. Derfor er der et stort behov for teknologi til opdræt af fisk med minimal miljøbelastning. Danmark er langt fremme indenfor forskning og udvikling af systemer, der renser og recirkulerer vandet i opdrætsanlæggene, og der er stor interesse for at få del i den viden”, forklarerAnne Johanne Tang Dalsgaard, som koordinerer NordicRAS-netværket og er en af hovedkræfterne bag workshoppen. 

Program

I løbet af de to dage, workshoppen varer, afholdes fire sessioner med i alt 36 foredrag. På sessionen om mikrobiel vandkvalitet er hovedtaleren professor Hans-Jørgen Albrechtsen fra DTU Miljø.

I forlængelse af workshoppen er der tilbud om at komme på ekskursion, blandt andet til et af verdens største anlæg til produktion af laksesmolt, Lerøy Midt i Belsvik. 

Se programmet for workshoppen på netværkets hjemmeside, nordicras.net

Hent "Book of Abstracts", som indholder resuméer af alle workshoppens foredrag (på engelsk)

Sponsorer

Den danske foderproducent BioMar er kommerciel hovedsponsor af workshoppen. Derudover sponseres workshoppen af Nordisk Ministerråd, Det norske Forskningsråd, VRI Møre og Romsdal, Grundfos og Benchmark Salmobreed.

Værktøj til at beregne udledning fra dambrug

DTU Aqua har udviklet to værktøjer, som dambrugsejere og kommuner kan bruge til at beregne, hvor mange næringsstoffer dambrug med ørredopdræt udleder med forskellige renseteknologier. 

Læs mere om beregningsværktøjet