Pighvarre. Foto: Mads Christoffersen

DTU-medarbejder vinder konkurrence om bedste forskningsfoto

fredag 24 apr 20

Kontakt

Mads Christoffersen
Gæst
DTU Aqua
24 65 66 48

Om Mads Christoffersen

  • Uddannet biolog fra Roskilde og Københavns Universitet.
  • Uddannet erhvervsdykker.
  • Har arbejdet med fiskebiologi siden 2000 og været ansat på DTU Aqua siden 2008.
  • Forsker i kystnære økosystemer, rekreativt fiskeri, ophjælpning af fiskebestande, restaurering af fiskenes levesteder m.v.
  • Ansat som fiskeplejekonsulent og rådgiver myndigheder, lyst- og fritidsfiskerforeninger m.v.

Et foto af en lille pighvarre har vundet Danmarks Grundforskningsfonds Fotokonkurrence 2020.

Vinderbilledet i Danmarks Grundforskningsfonds Fotokonkurrence 2020 viser en ung pighvarre, som lige fylder to fingre i den hånd, der blidt løfter fisken over vandet. I baggrunden, under vandoverfladen, ses flere andre små pighvarrer. Billedet er taget af fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen, DTU Aqua.

"Den lille pighvarre på fotoet er ikke meget mere end et halvt års tid gammel, og billedet er taget lige inden, jeg skal til at sætte den lille fisk og alle dens brødre og søstre ud i Roskilde Fjord. Det er en del af et større udsætningsprogram, hvor vi hvert år udsætter store mængder fisk i danske farvande," siger Mads Christoffersen.

Billedet kan ses uden beskæring nederst på siden.

Som forsker og fiskeplejekonsulent på DTU Aqua fokuserer Mads Christoffersen på de kystnære farvande og deres fiskebestande, og når han er på feltarbejde har han altid kameraet med.

"Jeg tænker meget i at tage billeder og optage video, når jeg er på feltarbejde, så jeg kan vise, hvad vi laver. Den gamle vending ’Et billede siger mere end 1000 ord” giver jo mening, og jeg holder mange foredrag, hvor det er afgørende at have billeder med, som fortæller en historie", siger Mads Christoffersen.

Det er tredje år i træk, at Danmarks Grundforskningsfond afholder sin fotokonkurrence, som skal bidrage til at fortælle historierne om videnskabelige fremskridt og opdagelser. I vurderingen af de indsendte fotos indgår, i hvilken grad billedet vækker følelser hos publikum og fungerer som visuel indgang til historien bag forskningsresultatet samt billedets æstetiske kvalitet. Ud over æren får vinderen en gavekurv.

Udsætning af pighvarrer skal styrke den naturlige bestand

DTU Aqua udsætter pighvarrer for at styrke den naturlige bestand, så den forhåbentlig med tiden selv kan reproducere sig i tilstrækkeligt omfang, samtidig med, at der foregår et reguleret lyst-, fritids- og erhvervsfiskeri. Udsætningen finansieres af de penge, som kommer ind ved salg af fisketegn.

I de senere år har forskerne arbejdet på at sikre, at de fisk, der skal udsættes, er genetisk tilpassede til de områder, de udsættes i, fordi det øger sandsynligheden for, at de overlever og trives. I praksis foregår det ved, at DTU Aqua med hjælp fra lokale fiskere indfanger (og genudsætter) lokale forældrefisk, når der skal produceres yngel til udsætning. Ynglen skal opholde sig i et halvt års tid på et opdrætsanlæg, indtil den har en passende størrelse og kan udsættes. Ved at holde de små pighvarrer under kontrollerede forhold i nogle måneder, forventes det, at mange flere pighvarrer overlever den meget kritiske periode som helt små.

Læs mere
Læs mere om forskningshistorien bag billedet på Danmarks Grundforskningsfonds hjemmeside

Pighvarre. Foto: Mads Christioffersen.
Vinderbilledet fra Danmarks Grundforskningsfonds Fotokonkurrence 2020. Foto: Mads Christoffersen.