Thomas Kiørboe. Foto: Carlsbergfondet.

DTU-professor får Carlsbergfondets Forskningspris 2019

søndag 01 sep 19

Kontakt

Thomas Kiørboe
Professor
DTU Aqua
35 88 34 01

Om Thomas Kiørboe

Thomas Kiørboe er uddannet biolog og har en ph.d.-grad og doktorgrad fra Københavns Universitet.

Ansat ved DTU Aqua (tidligere Danmarks Fiskeriundersøgelser) siden 1983.

Forskningsprofessor fra 1994 og professor på DTU siden 2008.

Leder af Centre for Ocean Life siden 2012.

Har været gæsteforsker på bl.a. MIT i Boston og UC i Berkeley.

Har tidligere modtaget prisen som Årets Forsker, A.G. Huntsman Award og G.A. Hagemanns Guldmedalje.

Se video om Thomas Kiørboe

Se Carlsbergfondets videoer om Thomas Kiøboe og hans forskning:

Portræt af Thomas Kiørboe. Carlsbergfondet
Portræt af Thomas Kiørboe (3:32 min.)

Video om Thomas Kiørboe
Intro til Thomas Kiørboes forskning (3:12 min.)

Thomas Kiørboes talk om økosystemer og plankton. Carlsbergfondet
Talk af Thomas Kiørboe om økosystemer og plankton (12:46 min.)

Thomas Kiørboe, som er professor i marinøkologi på DTU, modtager forskningspris for sit banebrydende arbejde.

Professor Thomas Kiørboe har modtaget Carlsbergfondets Forskningspris 2019 for sit banebrydende arbejde inden for havets mikroskopiske liv. Thomas Kiørboe er en af verdens ledende forskere i marinøkologi og har spillet en afgørende rolle for forståelsen af livet i havene. 

Prisen blev overrakt af kronprinsesse Mary, uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og Carlsbergfondets bestyrelsesformand, Flemming Besenbacher i forbindelse med fondets årlige festmiddag på Ny Carlsberg Glyptotek. 

Med prisen følger 1 mio. kr., hvoraf 750.000 kr. er øremærket til forskning, mens 250.000 kr. er en personlig hædersgave. 

Professor i europæisk ret og integration Mikael Rask Madsen fra Københavns Universitet modtog den anden af Carlsbergfondets to forskningspriser i 2019.

I motivationen for prisuddelingen beskriver Carlsbergfondet Thomas Kiørboe som en ”passioneret forsker”, der har leveret "en imponerende og internationalt højt anerkendt forskningsindsats", og som ”er anerkendt for sin originale videnskabelige tankegang, der har ført til nye vigtige erkendelser inden for mange områder af marinøkologien”. Indsatsen ses i de 220 videnskabelige publikationer, som Thomas Kiørboe er forfatter til.

I krydsfeltet mellem biologi og fysik

Thomas Kiørboes forskning udmærker sig ved at foregå i krydsfeltet mellem biologien og fysikken. Thomas Kiørboe og hans kolleger bruger f.eks. væskefysik til at forstå og generalisere de grundlæggende mekanismer, der beskriver havenes stofomsætning og rolle i det globale klima.

”Mikroskopiske planktonorganismers adfærd i havet kan vi ikke forstå med vores intuition. Deres livsvilkår er helt anderledes end vores. De er 1 mm store og blinde og lever i en verden, hvor vandet virker så tyktflydende som sirup. Deraf udspringer en del af de problemstillinger, vi undersøger, f.eks. hvordan zooplankton finder deres bytte ved at opfange de bittesmå bevægelser, byttedyret skaber i vandet, og hvordan encellede organismer kan lugte deres fjender og forsvare sig ved at ændre adfærd eller producere giftstoffer,” forklarer Thomas Kiørboe. 

Samme tværvidenskabelige tilgang har været i spil i Thomas Kiørboes epokegørende undersøgelser af marin sne, som er millimetersmå sammenklumpninger af dødt materiale, der har stor betydning for havets kulstofbudget og klodens klima. Her har han udviklet en matematisk beskrivelse af dannelsen og betydningen af marin sne, som i dag indgår som standard i mange biogeokemiske modeller over havets kulstofbudget.

Gør det komplicerede enklere

Thomas Kiørboe står bag oprettelsen af Centre for Ocean Life ved DTU Aqua. Centret har siden 2012 samlet dansk havforskning på tværs af discipliner og universiteter for at udforske fundamentale biologiske-fysiske processer i havet og udvikle modeller til at beskrive livet i havet.

Centrets forskere er de første i Danmark, der arbejder med såkaldt træk-baserede modeller i den marine forskning. Grundtanken er, at det er en række centrale karaktertræk på tværs af arter, f.eks. størrelse – og ikke hvilken art organismerne tilfældigvis tilhører – som er afgørende for deres evne til at overleve, æde og forplante sig under forskellige forhold.

”Vi kan ikke studere alle organismer i havet, så vi arbejder med at uddrage generelle principper for organismers vekselvirkninger med hinanden og med miljøet ud fra observationer af et beskedent antal organismer”, siger Thomas Kiørboe.

De træk-baserede modeller bruger Centre for Ocean Life blandt andet til at estimere dyreplanktons bidrag til at fjerne kuldioxid fra atmosfæren og dermed deres rolle i reguleringen af det globale klima.

Læs Carlsbergfondets pressemeddelelse og motivation for prisuddelingen

Om Carlsbergfondets Forskningspris

Carlsbergfondets Forskningspris blev indstiftet i 2011 i anledning af fondets grundlægger J.C. Jacobsens 200-års fødselsdag. Prisen, som uddeles efter indstilling fra Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, har som formål at yde støtte til to aktive forskere i ind- eller udland, der har bidraget afgørende til grundforskningen, og som nyder stor videnskabelig anerkendelse. 

Hver pris er på 1 mio. kr. Heraf er 250.000 kr. en personlig hædersgave og 750.000 kr. støtte til et forskningsprojekt. Prisen skal opmuntre til yderligere forskning og kan bruges efter behov til udlandsophold, feltarbejde, indkøb af udstyr eller løn til videnskabelig assistance.

Kilde: Carlsbergfondet.