Sporeliner til tangproduktion. Foto: Anne Trap-Lind.

DTU åbner nyt østersklækkeri på Mors

torsdag 23 sep 21
|

Kontakt

Jens Kjerulf Petersen
Professor
DTU Aqua
35 88 31 71
Tekst og foto: Anne Trap-Lind.
Topmoderne østersklækkeri på Mors giver nye muligheder for uddannelse, forskning og erhvervssamarbejde.

Med sine ca. 750 m2 er Dansk Skaldyrcenters nye østersklækkeri 10 gange større end det lille østersklækkeri, der findes i dag. Dertil kommer en østersbørnehave på ca. 450 m2.

Det betyder, at DTU Aqua på Mors, som Dansk Skaldyrcenter er en del af, nu har både kapacitet og teknologi til at understøtte forskning og udvikling i akvakultur som fremtidens bæredygtige fødevareproduktion. Derudover skabes der rum for mere uddannelse lokalt, f.eks. i form af kandidat- og ph.d.-projekter, samt en udvidelse af samarbejdet med det lokale erhvervsliv.

"Åbningen af vores nye klækkeri er det største, der er sket, siden Dansk Skaldyrcenter blev etableret i 2003. Klækkeriet er state of the art - der findes ikke noget lignende i Danmark," siger Jens Kjerulf Petersen, leder af Dansk Skaldyrcenter og professor ved DTU Aqua og uddyber:

"I de nye faciliteter fokuserer vi på fladøsters og tangarter som søl og sukkertang. Netop i tangproduktionen har der i udviklingen af de omkostningseffektive sporeliner, som tangen vokser på, været en flaskehals pga. manglende teknologi."

Styrket lokalt samarbejde
Med det nye klækkeri vil man finde ny teknologi efter alle kunstens regler til klækning af både østers og andre skaldyrarter og dyrkning af tang.

Ifølge forskerne kan opdræt af skaldyr samt dyrkning af tang både tjene som fremtidens bæredygtige fødevarer samt gavne vandmiljøet og biodiversiteten i havet. Tang og østers optager næringsstoffer og renser havvandet.

Derfor er opskaleringen af klækkeriet også sat i søen for at bidrage til at ændre samfundets produktion af fødevarer til en mere bæredygtig erhvervsudvikling. Dertil kommer, at disse arter har et meget lavt eller endda negativt CO2- aftryk.

Skaldyrcentret har allerede i dag et stærkt samarbejde med det omgivende erhverv og samfund.

Dels har Dansk Skaldyrcenter siden 2013 fungeret som et formidlingscenter, hvis hovedopgave er at formidle den nyeste viden på området til folkeskole- og gymnasieelever, turister, foreninger og firmaer. Dels samarbejder Skaldyrcentret med primært lokale virksomheder i Region Nordjylland, men i de senere år også virksomheder andre steder i landet.

Leder Jens Kjerulf Petersen ser frem til endnu flere nye samarbejdsmuligheder og nye muligheder for lokale arbejdspladser i forbindelse med det nye klækkeri.

Det nye østersklækkeri indvies 1. oktober med besøg af fiskeriminister Rasmus Prehn og Morsø Kommunes borgmester Hans Ejner Bertelsen.