Færøerne Kick-off tur DTU Aqua North Atlantic Marine Research collaboration

Nordatlantiske havforskningssamarbejder lanceret i Tòrshavn

fredag 11 mar 22

Kontakt

Brian MacKenzie
Professor
DTU Aqua
35 88 34 45

Kontakt

Sigrun Jonasdottir
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 34 27

Kontakt

Andre Visser
Professor
DTU Aqua
35 88 34 25

BlueOcean, ledet af DTU Aqua, er et af fire projekter, der modtager støtte fra The Marine Research Program of the North Atlantic Ocean og involverer DTU Aqua. I begyndelsen af marts kom forskere til Tórshavn fra Grønland, Færøerne og Danmark for at sætte gang i de nye havforskningsprojekter.

DTU Aqua er involveret i to ud af fire nye forskningsprojekter i Nordatlanten, der har fået tildelt 14 mio. DDK i midler fra Havforskningsprogrammet i Nordatlanten.

Seniorforsker Sigrun Jonasdottir, professor Brian MacKenzie, professor Andy Visser og sektionsleder Karen Edelvang fra DTU Aqua tog i sidste uge til Tórshavn, Færøerne, for at deltage i forsknings-kick-off’et sammen med omkring 30 forskerkolleger fra Grønland og Færøerne og medlemmer af bevillingsudvalget.

Projekterne hedder COPS, TOPLINK, FjordProcess og BlueOcean, og de fokuserer på dyreplankton, marine toprovdyr, færøske fjorde og blåhvilling. BlueOcean-projektet ledes af Brian MacKenzie fra DTU Aqua:

”Jeg fandt for nylig ud af, at vi har modtaget midler til det nye projekt om blåhvillingens økologi og fiskeri ved Færøerne. Fuldstændig begejstret :-) for at kunne arbejde sammen med kollegerne Andy Visser, DTU Aqua, Hjalmar Hatun og Jan Arge Jacobsen, begge fra Færøernes Havforskningsinstitut om dette emne,” skriver Brian MacKenzie på sin Linkedin.  

Forskningsområder

På kick-off-mødet i Tórshavn holdt projektlederne hver et oplæg om deres projekt, og deltagerne diskuterede samarbejdspotentialer mellem projekterne.

"I sektionen for Oceaner og Arktis har vi arbejdet på at skabe flere samarbejdsmuligheder med vores kolleger fra Færøerne og også Grønland"
Sektionsleder Karen Edelvang

I et samarbejde mellem DTU Aqua og Færøernes Havforskningsinstitut vil BlueOcean-projektet undersøge, hvordan havklimaforhold påvirker blåhvillings rekruttering og udbredelse. En ph.d.-stilling er i øjeblikket under evaluering med henblik på at begynde i forsommeren.

COPS-projektet involverer også DTU Aqua direkte i et samarbejde med Færøernes Havforskningsinstitut og University of Strathclyde. COPS vil fokusere på dynamikken i Calanus-arter forbundet med oceanografiske processer, rovdyr og kulstofbinding.

Her er DTU Aquas rolle at følge copepodernes skæbne, når de bliver transporterest gennem Færø-Shetlandskanalen fra de kolde og dybe arktiske farvande, der flyder sydpå ind i Nordatlanten. Fokus er på, om copepoder spises af de lokale fisk omkring Færøerne, eller om de synker dybt ned i havet og her påvirker indholdet af ilt i de dybere havlag.

Styrkelse af havforskningssamarbejdet i nord

De tildelte projekter omfatter 2 ph.d.-projekter og 2 postdoc-projekter med partnere fra institutioner i Grønland, Færøerne og Danmark, foruden Norge og Skotland

Nordatlanterhavsprogrammet har til formål at styrke samarbejdet mellem Grønland, Færøerne og Danmark om havforskning i Nordatlanten. Programudvalget lagde vægt på intentionen om at styrke samarbejdet gennem ph.d.- og postdoc-projekter med forskningsophold i andre lande.

”I sektionen for Oceaner og Arktis har vi arbejdet på at skabe flere samarbejdsmuligheder med vores kolleger fra Færøerne og også Grønland. Derfor fejrer vi denne mulighed for at dykke dybere ned i forskningen i Nordatlanten,” siger Karen Edelvang.

Under besøget på Færøerne blev de kommende forskningssamarbejdspartnere også inspireret gennem ture ud til Bakkafrost, Færøernes førende lakseopdrætsvirksomhed, og Akvakulturens Forskningsstation på Færøerne.

Deltagerne besøgte også det nye færøske forskningsskib Jákup Sverri og det endnu nyere grønlandske forskningsfartøj Tarajoq, som ligger i havn på Færøerne i øjeblikket.

Første bevillinger og næste indkaldelse kommer i juni 2022
Havforskningsprogrammet i Nordatlanten er finansieret af den danske regering. Midlerne til de fire nordatlantiske havprojekter er de første bevillinger, der gives gennem dette strategiske program, som den danske regering har afsat midler til på finansloven i perioden 2020-2023.

Programudvalget har besluttet, at de resterende midler, ca. 8 mio. kr., er til rådighed til næste ansøgningsrunde med frist i juni 2022.

De finansierede projekter

BlueOcean - Blåhvilling rekruttering, distribution og havklimaprocesser i det nordlige Atlanterhavsrygge.

Brian MacKenzie, projektleder. Samarbejde mellem DTU-Aqua og Færøernes Havforskningsinstitut.
Finansiering: 3.998.000 kr.

TOPLINK - Marine top rovdyr som økosystemindikatorer i det centrale Nordatlanten.
Mads Peter Heide-Jørgensen, projektleder. Samarbejde mellem Grønlands Naturinstitut, Færøernes Havforskningsinstitut og Københavns Universitet
Finansiering: 3.973.000

COPS - Dynamics of Calanus arter knyttet til oceanografiske processer, rovdyr og kulstofbinding.
Eilif Gaard, Projektleder. Samarbejde mellem Færøernes Havforskningsinstitut, DTU-Aqua og University of Strathclyde.
Finansiering: 2.366.250

FjordProcess - Nøgleprocesser, der styrer pelagisk produktivitet i subarktiske nordatlantiske fjordøkosystemer.
Eydna í Homrum, Projektleder. Samarbejde mellem Færøernes Havforskningsinstitut, Færøernes Akvakulturforskningsstation, Aarhus Universitet og Havforskningsinstituttet i Bergen.
Finansiering: 3.699.024

Topfoto af Færøerne: Ole Humlum

Nedenfor: forskerholdet fra DTU Aqua fra venstre: Seniorforsker Sigrun Jonasdottir, professor Brian MacKenzie, sektionsleder Karen Edelvang og professor Andy Visser

Privat