STRAITS

Nu skal livets bevægelser i havet i hele Europa kortlægges

fredag 24 feb 23

Kontakt

Læs mere om STRAITS

STRAITS logo web

Beskyttelse og forvaltning af livet i havet kræver indgående viden om biologi og havets økosystemer. Et nyt EU-projekt, STRAITS, hvor DTU Aqua er med, skal over de næste 4 år styrke den viden ved at tracke livet i havet inden for Europas fire hjørner.

Animal tracking – metoder til at studere dyrs bevægelser – kan give nøgleoplysninger om dyrenes biologi og økologi. Viden som er vigtig i forbindelse med at skulle beskytte og forvalte naturen.

Hvis indsatsen for at mærke og få indsigt i dyrs adfærd og bevægemønstre ovenikøbet bliver udført i et stort samarbejde som en del af et netværk, vil forskere og forvaltere kunne opnå meget mere viden fra tracking – og dette er målet med det nye internationale, EU-financierede projekt STRAITS, hvor DTU Aqua deltager:

"Det her projekt er en stor gevinst for vores mulighed for at kortlægge og få solid indsigt i livet i havet i Europa,” siger Kim Birnie-Gauvin, postdoc på DTU Aqua og en af projektpartnerne, og uddyber:

”At identificere migrationsruter, estimere overlevelse, lokalisere gydepladser, bestemme timingen af store livsfaseovergange, vurdere trusler – det er alle spørgsmål, vi kan begynde at tage fat på i det omfang, der er nødvendigt for at drage meningsfulde konklusioner for bevarelsen af vandlevende organismer.”

Ny teknologi har gjort dyretracking over større områder og længere tid mulig

STRAITS – Strategic Infrastructure for improved animal Tracking in European Seas – er et fireårigt projekt, der har fået 3,5 mio. Euros af Horizon Europes Framework Program, under området "Developing the European Research Infrastructures landscape, sustaining global leadership".

I STRAITS vil man udstyre de store svømmeruter i havet fra Europas fire hjørner med udstyr til at overvåge det marine livs bevægelser i paneuropæisk skala.

Selvom tracking af dyr ikke er nyt, er det først for nylig, at teknologien har muliggjort sporing af dyr over større områder og længere tidsperspektiver.

Mere konkret går STRAITS ud på at installere akustiske telemetri-arrays i fire store vandringsruter i Europa:

  1. Lillebælt, Storebælt og Øresund
  2. Nordkanalen i Det Keltiske Hav
  3. Gibraltarstrædet i Middelhavet
  4. Bosporusstrædet og Dardanellerne i Sortehavet (se kortet øverst i artiklen)

Udvide indsatsen for at forbinde tracking-initiativer fra hele Europa

Samarbejdsparterne i STRAITS vil også benytte sig af igangværende akustiske telemetrisporingsprojekter og udvide indsatsen for at forbinde tracking-initiativer fra hele Europa.

Man vil også udvikle datastyringsplaner og netværk for at fremme synergi og levere data til nationale og internationale styrende organer.

Alt sammen vil ske inden for rammerne af European Tracking Network – et europadækkende netværk af sporingsudstyr, forskere og erfaring.

STRAITS-teamet består af 10 verdensledende organisationer inden for studiet af dyrs bevægelser. Sammen ønsker de at fremme vores forståelse af det marine livs bevægelser i Europa og i udlandet og dermed ændre den måde, biodiversitet overvåges på i europæiske farvande. Håbet er derigennem at bidrage til bevaring og politiske initiativer.

FOTO: kortet er fra STRAITS-projektet