Figur fra Philipp Bruns ph.d.-afhandling

Ph.d.-forsvar om planktons biogeografi

onsdag 11 jan 17

Kontakt

Philipp Georg Brun
Postdoc
DTU Aqua
35 88 34 80

Tid & sted

Tid
Fredag 20. januar 2017 kl. 13.00

Sted
DTU Aqua
Charlottenlund Slot
Jægersborg Allé 1
2920 Charlottenlund

Afhandlingen

Afhandlingen kan læses på instituttet. Kontakt Christine Hastrup, chci@aqua.dtu.dk

Den 20. janruar 2017 forsvarer Philipp Brun sin ph.d.-afhandling om planktons udbredelse i oceanerne nu og i fremtiden, og hvad ændringer vil betyde for økosystemerne, de biogeokemiske kredsløb og ultimativt Jordens klima

Ph.d.-studerende Philipp Brun forsvarer sin afhandling "Plankton biogeography – an exploration of patterns, drivers, functions, and predictability" fredag den 20. januar 2017 kl. 13.00 på DTU Aqua, Charlottenlund Slot, Jægersborg Allé 1, 2920 Charlottenlund.

Vejledere

  • Hovedvejleder: Seniorforsker Mark R. Payne, DTU Aqua
  • Medvejleder: Thomas Kiørboe, DTU Aqua

Censorer

  • Seniorforsker Mary S. Wisz, DTU Aqua
  • Adjunkt Michael K. Borregaard, Københavns Universitet
  • Seniorforsker Nicholas R. Record, Bigelow Laboratory for Ocean Sciences, USA

Leder af forsvaret

  • Seniorforsker Patrizio Mariani, DTU Aqua

 

Resume af afhandlingen

Plankton er allestedsnærværende i verdenshavene og udgør fundamentet for de marine økosystemer. Gennem deres høje antal og metabolske aktivitet har de stor effekt på de biogeokemiske kredsløb og ultimativt på jordens klima. Omvendt er den hastighed hvormed klimaforandringer ændrer planktonets fordeling i havene også en af de hurtigste på tværs af alle livsformer.

For at besvare videnskabelige nøglespørgsmål som ”Hvor hurtigt vil klimaet forandre sig i fremtiden?”, kræves der en robust forståelse for, hvordan plankton-samfundene er udbredt i oceanerne, hvordan disse udbredelser har forandret sig og vil forandre sig i fremtiden, og hvad konsekvenserne vil være for økosystemerne og de biogeokemiske kredsløb. Det har været denne afhandlings formål at forbedre denne forståelse gennem udforskning af observationer.

Afhandlingen konkluderer, at miljøet kontrollerer planktonbiogeografi gennem selektion for de træk der kræves af organismen for at forblive i miljøet, og at nogle af disse træk endvidere definerer økosystemets funktion. Planktonfordelinger er imidlertid også karakteriseret ved uforklaret variation på grund af oceanernes dynamiske natur og de høje vækstrater som kendeteg ner de fleste plankton-taxa, hvilket gør forudsigelser svære. Fremskridt i forståelsen af planktonbiogeografi kræver gode data og kreative tilgange, der bruger teoretiske overvejelser til at udnytte den tilgængelige information på den mest effektive måde.