Nyheder fra DTU Aqua

VÆLG INTERVAL
RSS
2022
Torsk. Illustration: Elisabeth Karlsson
22 NOV

Ph.d.-forsvar om torskens bevægelsesmønster

Den 6. december 2022 forsvarer Regitze Benedicte Carlstedt Lundgreen sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges fysisk på DTU i Lyngby eller online.

Af GRID Arendal
22 NOV

Økosystemskifte i Arktis bliver sandsynligvis permanent

Forskere har opdaget uventet mange fin- og pukkelhvaler i de tidligere isfyldte farvande i Østgrønland. Det tyder nu på et endegyldigt vendepunkt i havets økosystem fra...

Fiskeri og fiskebestande Klimatilpasning Økosystemer
Sinja Rist
14 NOV

Forskning på dybt vand

Alvin, en 58 år gammel, berømt ubåd spiller en hovedrolle i at hjælpe havforskere med at finde svar på spørgsmål om livet i dybhavet - hvordan hænger det sammen over store...

Tobis. Foto: DTU Aqua
10 NOV

Ph.d.-forsvar om rekruttering til fiskebestande og marinøkologiske forudsigelser

Den 21. november 2022 forsvarer Christian Kiær sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges fysisk på DTU i Lyngby eller online.

En udbredt mesopelagisk fiskeart, laksesilden (Maurolicus muelleri). Foto: Kjetil Gjeitsund Thorvaldsen.
09 NOV

Ph.d.-forsvar om populationsøkologi hos mesopelagiske fisk

Den 18. november 2022 forsvarer Kjetil Gjeitsund Thorvaldsen sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges fysisk på DTU i Lyngby eller online.

Foto af Svanhildur Egilsdottir, MFRI
27 OKT

Havets tusmørke gemmer på oceaner af liv, men risikoen for overfiskeri er stor

Én af løsningerne på verdens fødevaremangel findes muligvis 200-1.000 meter under havets overflade. Her vrimler det med liv, og forskere er nu i gang med at undersøge...

Fiskeri og fiskebestande Fødevareproduktion
Afkommets størrelsesstrategier for fem marine grupper: muslinger, benfisk, bruskfisk, vandlopper og havpattedyr. Figur fra Rémy Denéchères ph.d.-afhandling
14 OKT

Ph.d.-forsvar om størrelses- og vækststrategiers betydning for udviklingen i havets...

Den 26. oktober 2022 forsvarer Rémy Denéchère sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges fysisk på DTU i Lyngby eller online.

Af Mikael Van Deurs
12 OKT

Ålegræs og tang i storstilet indsats for de danske kystfarvande

Kan ålegræs og tang fjerne kvælstof i havet og bidrage til en forbedret miljøtilstand? Spørger Miljøministeriet, der nu har søsat et stort forskningsprojekt i samarbejde...

Foto Mikael Van Deurs
10 OKT

Lyt til havforskerne: To podcasts går både dybt og kystnært

Hvordan ville en verden uden vandlopper være? Kan kunstige stenrev bevare både vores kyster og livet i havet? To aktuelle spørgsmål i havforskningen, som bliver besvaret...

03 OKT

Kystbeskyttelse med kunstige rev skal testes på Samsø

Samsø er valgt som forsøgskommune i DTU-projektet BARREEF. Projektet undersøger, om nye stenrev i havet kan beskytte kysterne mod erosion og samtidig skabe bedre levesteder...

Nyhedsmail fra DTU Aqua

Få besked pr. mail, når der er nyt fra DTU Aqua

Ved tilmelding accepterer du, at DTU opbevarer din mailadresse. Vi bruger den kun til at sende netop dette nyhedsbrev, og vi giver ikke andre adgang til den. Du kan afmelde nyhedsbrevet her, hvorefter din mailadresse automatisk slettes.

Kystbeskyttelse med kunstige rev skal testes på Samsø