Illustration: KNUD E HANSEN

50 mio. fra Orient’s Fond til forskningsskibet Dana V

fredag 02 jul 21
|

Kontakt

Friedrich Wilhelm Köster
Institutdirektør
DTU Aqua
35 88 30 00
DTU's nye ocean- og arktisgående forskningsskib, Dana V får 50 mio. kr. af Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient's Fond til at udvide sin planlagte kapacitet. Det giver unikke muligheder for maritim uddannelse, forskning og innovation til søs.

Det nye forskningsskib, Dana V, der kan stævne ud om cirka fire år takket være penge fra Staten og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, får endnu en donation fra Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient's Fond på 50 mio. kr.

 

Det giver mulighed for at udstyre skibet med faciliteter til uddannelse, forskning og innovation inden for maritime teknologier - i tillæg til skibets kerneopgave som moderne havforskningsskib for alle Danmarks havforskere.

 

"På DTU værdsætter vi tværfaglige samarbejder. Det er især i mødet mellem discipliner, at nye innovative løsninger kan blomstre frem. På det nye Dana får marin og maritim fagkundskab nu i høj grad lejlighed til at være samlet og inspirere hinanden. Det kan lægge kimen til fremtidige bæredygtige løsninger på menneskelige aktiviteter til havs", siger Anders Overgaard Bjarklev, rektor på DTU.

 

Bevillingen på 50 mio. kr. fra Orient's Fond supplerer en nylig bevilling fra A.P. Møller Fonden på ligeledes 50 mio. kr. Derudover supplerer donationerne fra de to fonde statens investering på 170 mio. kr. og DTU's egen investering på 100 mio. kr.

 

Maritim forskning supplerer marin forskning
Den primære opgave for det nuværende skib, Dana IV, er marin forskning, dvs. undersøgelser i havet, som kan bidrage til bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer og forståelse af klimaforandringernes påvirkning af havets økosystem og biodiversitet.

 

Dana IV fungerer også som skibskapacitet til DTU's myndighedsopgaver på det marine område, f.eks. overvågning af fiskebestande og havmiljø, hvilket det nye forskningsskib skal fortsætte med.

 

Med den supplerende fondsdonation fra Orient's Fond vil det nye forskningsskib også kunne bidrage til maritim forskning. Der vil på Dana V blive plads til uddannelse, udvikling, afprøvning og test af nye maritime teknologier til f.eks. at reducere støj i vandet, optimering af sejlads eller rensning af ballastvand. Det er en helt ny dimension at tænke ind i et forskningsskib, mener Fritz Köster, institutdirektør på DTU Aqua:

 

"De brede forskningsmuligheder på både den marine og maritime bane på Dana V vil komme alle relevante danske forskningsmiljøer til gode på en endnu stærkere måde end Dana IV. Dana V bliver endnu mere hele Danmarks forskningsskib."

 

DTU forventer, at forskningsskibet med sit varierede sejladsmønster, sejlads i flere typer farvande og is og forholdsmæssigt korte togter vil være egnet som platform for forskning, udvikling, test og afprøvning af mange af fremtidens maritime teknologier.

 

3 meter længere skib giver plads til at uddanne fremtidens ingeniører
Konkret betyder Orient Fondens bevilling, at skibet nu skal forlænges med 3 meter i forhold til de oprindelige planer, hvilket giver plads til at etablere faciliteter, der varigt vil kunne fungere som platform for maritim uddannelse, forskning og innovation.

 

Med donationen kan DTU således skabe en platform til uddannelse af fremtidens ingeniører, hvor læring og forståelse af grønne maritime løsninger kan ses, måles og testes under sejlads i varierende forhold, f.eks. i forhold til driftsoptimeringer, livscyklusanalyser, røg- og vandrensning, støj og vibrationer.

 

Det kommende havforsknings-, uddannelses- og innovationsskib Dana V afløser, når det står klar om cirka 4 år, det gamle Dana IV, der med 40 år under kølen er udtjent som forskningsskib. Det er DTU Aqua, der - ligesom med det gamle Dana - har det overordnede ansvar for skibsdriften.

Læs mere om Dana V