Kristine Underbjerg Toxværd.

Ny oversigt over ph.d.-projekter på DTU Aqua

mandag 08 maj 17

Hent PhD Projects at DTU Aqua

Forsiden af PhD Projects at DTU Aqua

Publikationen "PhD projects at DTU Aqua" præsenterer DTU Aquas ph.d.-studerende og deres projekter

Den nye udgave af web-publikationen “PhD projects at DTU Aqua” præsenterer de 46 ph.d.-studerende, som var indskrevet på DTU Aqua ph.d.-skole pr. 1. april 2017.

Hvert ph.d.-projekt er beskrevet af den ph.d.-studerende selv under overskrifterne "Baggrund", "Projektindhold" og "Perspektiver". Desuden er der information om, hvilken af DTU Aquas faglige sektioner, den ph.d.-studerende er tilknyttet, og hvem der er hovedvejleder på projektet. De fleste ph.d.-studerende på DTU Aqua har mere end én vejleder, men for overblikkets skyld er det kun hovedvejlederen, som er nævnt.

Hent "PhD Projects at DTU Aqua" (på engelsk)

Se liste over tidligere ph.d.-studerende og -projekter på DTU Aqua

Foto: Ph.d.-studerende Kirstine Underbjerg Toxværd , DTU Aqua. Kirstine undersøger i sit ph.d.-projekt effekten af oliespild på arktiske økosystemer. Vejleder er Torkel Gissel Nielsen, DTU Aqua og Morten Hjorth, COWI, som projektet laves i samarbejde med.