Tobis. Foto: DTU Aqua

Ph.d.-forsvar om rekruttering til fiskebestande og marinøkologiske forudsigelser

torsdag 10 nov 22

Kontakt

Stefan Neuenfeldt
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 34 02

Den 21. november 2022 forsvarer Christian Kiær sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges fysisk på DTU i Lyngby eller online.

Det er afgørende for en bæredygtig forvaltning af fiskebestandene, at forståelsen af bestandene og modelleringen af udviklingen i dem er nøjagtig. Fisk er notorisk svære at forudsige, ikke mindst hvor tilgangen af unge fisk (rekrutteringen) varierer meget fra år til år. 

I dag modelleres rekruttering primært som et forhold mellem gydebestandens biomasse  og antallet af rekrutter. De tidlige livsstadier af fisk og de fisk, som er klar til at gyde, er imidlertid kendt for at være sårbare over for miljøpåvirkninger. Selv små variationer i det fysiske miljø kan medføre store udsving i årgangenes overlevelse. 

Christian Kiær, DTU Aqua undersøger i sin ph.d.-afhandling ”Fish stock recruitment and marine ecological prediction”, om man kan få et bedre grundlag for at forvalte fiskebestande og dermed øge bæredygtigheden, hvis man inkluderer miljømæssige forhold i de modeller, der anvendes til bestandsvurderinger.

I afhandlingen præsenterer Christian Kiær en metode for rekrutteringsmodellering baseret på multi-model inferens, hvor alle modeller evalueres på deres evne til at lave forudsigelser ved hjælp af nye metoder, der anvendes i andre discipliner, såsom atmosfærisk videnskab, meteorologi og machine learning.

Denne metode har Christian Kiær bl.a. anvendt til forudsigelser af rekrutteringen af tobis i Nordsøen – en økologisk og økonomisk vigtig art, som understøtter et stort fiskeri. Resultaterne viser, at metoden klarer sig bedre end konventionelle bestandsvurderingsmetoder i to ud af fire bestande ved at inkludere information om miljøforhold. Han har desuden regnet på økonomien og ser et stort potentiale for fiskeindustrien i at anvende rekrutteringsforudsigelser.

Christian Kiær har også undersøgt, hvor stærk sammenhængen er mellem gydebiomasse og rekrutter i 103 bestande i det nordlige Atlanterhav og det nordlige Stillehav. Resultaterne viser for de fleste af bestandene, at bl.a. miljøforhold forklarer mere af den variation, der ses i rekrutteringen, end gydebiomassen gør. Resultaterne viser desuden, at det primært er temperaturen, der driver rekrutteringen, i bestande med levesteder tæt på artens temperaturtærskel.

Om forsvaret

Christian Kiær forsvarer sin ph.d.-afhandling "Fish stock recruitment and marine ecological prediction" mandag den 21. november 2022 kl. 13:00 på Zoom (find link nedenfor) og på DTU, Asmussens Allé, 2800 Kgs. Lyngby, bygning 308, auditorium 11.

Vejledere

  • Hovedvejleder: Seniorforsker Stefan Neuenfeldt, DTU Aqua
  • Medvejleder: Klimaforsker Mark Payne, DMI

Censorer

  • Seniorforsker Martin Lindegren, DTU Aqua (formand)
  • Seniorforsker Richard D.M. Nash, Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas), UK
  • Seniorforsker Niels Hintzen, Wageningen University and Research, Holland

Ordstyrer ved forsvaret

  • Professor Brian MacKenzie, DTU Aqua
Få mere at vide

En kopi af afhandlingen kan fås på e-mail ved henvendelse til Karin Stubgaard, stub@aqua.dtu.dk  

Sådan deltager du i forsvaret

Fysisk

Alle er velkomne til at deltage i Christian Kiærs ph.d.-forsvar på DTU, Asmussens Allé, 2800 Kgs. Lyngby, building 308, auditorium 11.


Online

Forsvaret kan følges online på Zoom via dette link: https://dtudk.zoom.us/j/62698379843

Vær venlig at gå ind i møderummet senest 10 minutter, før forsvaret starter. Alle deltageres mikrofoner burde være slået fra som udgangspunkt, men tjek gerne, at din mikrofon er slukket. Der vil blive givet instruktioner om forløbet ved forsvarets start.


Tidspunkt

Mandag 21. november 2022 kl. 13:00-16:00.