Traditionelt tobistrawl. Tegning: Neil Bromhall

Ph.d.-forsvar om lette fiskeredskabers påvirkning af havbunden

fredag 03 mar 23

Kontakt

Katrina Bromhall
Ph.d.-studerende
DTU Aqua

Kontakt

Ole Ritzau Eigaard
Seniorforsker
DTU Aqua
21 15 45 65

Finansiering

Ph.d.-projektet blev finansieret af den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Fiskeristyrelsen gennem projekterne ‘Sandbanker og fiskeripåvirkning i relation til EU’s fiskeri- og miljøpolitik’ og ‘Development of benthic indicators for assessment of fisheries impacts on marine benthic fauna and habitats’.

EU-flag og det danske logo for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Den 17. marts 2023 forsvarer Katrina Bromhall sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges fysisk på DTU i Lyngby eller online.

På verdensplan er fiskeri med bundslæbende fiskeredskaber den vigtigste årsag til fysisk forstyrrelse af havbunden. Redskaberne slæbes hen over havbunden for at fange de fisk og skaldyr, der lever dér. 

En måde at mindske påvirkningen af havbunden kan være at bruge lette fiskeredskaber, som har mindre direkte kontakt med havbunden. Sådanne modificerede og lette fiskeredskaber er allerede introduceret i det kommercielle fiskeri i Danmark. Hidtil er det imidlertid ikke undersøgt eksperimentelt, hvilken indvirkning redskaberne har på havbundens makrofauna Det har ph.d.-studerende Katrina Bromhall, DTU Aqua, nu gjort.

Ph.d.-projektet ”The effect of modified and lightweight fishing gears on benthic macrofauna" har undersøgt effekten af tre letvægts- eller modificerede fiskeredskaber. Formålet med undersøgelserne var at vurdere, om færre bunddyr døde, når der blev fisket med lette fiskeredskaber sammenlignet med konventionelle fiskeredskaber, der anvendes i vid udstrækning i fiskeindustrien. 

Havbundens dyreliv er tæt forbundet med fysiske og kemiske forhold på havbunden og bruges derfor som indikatorer for havbundens sundhed. I projektet blev der taget prøver af havbundens makrofauna før og efter fiskeri samt i et kontrolområde, hvor der ikke blev fisket.

De undersøgte fiskeredskaber var en let muslingeskraber og et snurrevod, som begge anvendes i det kommercielle fiskeri i Danmark. Desuden omfattede undersøgelserne et modificeret tobistrawl, som er udviklet og afprøvet som et alternativ til det traditionelle tobistrawl.

I ph.d.-afhandlingen konkluderer Katrina Bromhall overordnet, at de lette fiskeredskaber, hun har undersøgt, reducerer fiskeriets indvirkning på havbundens makrofauna. Der er dog stadig en vis grad af påvirkning, og letvægtsredskaber eliminerer derfor ikke fuldstændig de fysiske skadevirkninger fra fiskeri. I stedet kan letvægts- og modificerede redskaber ses som en forbedring af eksisterende fiskeredskaber. I afhandlingen diskuterer Katrina Bromhall, hvordan resultaterne kan bruges i fiskeriforvaltningen, og om lette fiskeredskaber er et bedre alternativ, især i områder, hvor der er særlige beskyttelseshensyn, som i Natura 2000-områder.

Om forsvaret

Katrina Bromhall forsvarer sin ph.d.-afhandling "The effect of modified and lightweight fishing gears on benthic macrofauna” fredag den 17. marts 2023 kl. 13.00 på DTU i Lyngby, bygning 303A, auditorium 41. Forsvaret kan også følges på Zoom.

Vejledere

  • Hovedvejleder: Seniorforsker Ole Ritzau Eigaard, DTU Aqua
  • Medvejleder: Professor Barry O'Neill, DTU Aqua
  • Medvejleder: Specialkonsulent Grete E. Dinesen, DTU Aqua

Censorer

  • Professor Ludvig Ahm Krag, DTU Aqua (formand)
  • Professor Clare Bradshaw, Stockholms Universitet, Sverige
  • Senior Lecturer Bryce Stewart, University of York, UK

Ordstyrer ved forsvaret

  • Professor Karin Timmerman, DTU Aqua

Få mere at vide

En kopi af afhandlingen kan fås pr. e-mail ved henvendelse til ph.d.-sekretær Karin Stubgaard, stub@aqua.dtu.dk 

Sådan deltager du i forsvaret

Fysisk

Alle er velkomne til at deltage i Katrina Bromhalls ph.d.-forsvar på DTU, bygning 303A, auditorium 41, 2800 Kgs. Lyngby. 


Online

Forsvaret kan følges online på Zoom via dette link: https://dtudk.zoom.us/j/69722894102  

Vær venlig at gå ind i møderummet senest 10 minutter, før forsvaret starter. Alle deltageres mikrofoner burde være slået fra som udgangspunkt, men tjek gerne, at din mikrofon er slukket.


Tidspunkt

Fredag 17. marts 2023 kl. 13:00-16:00.