DTU Aqua sætter havmiljø, biodiversitet og akvakultur på skoleskemaet i gymnasierne

mandag 13 nov 23

Kontakt

Christian Riisager-Simonsen
Akademisk medarbejder
DTU Aqua
91 37 00 58

Kontakt

Colin Stedmon
Professor
DTU Aqua
35 88 34 10

Hvad er STEM?

STEM er en forkortelse for de fire akademiske discipliner science, technology, engineering og mathematics.

Seks undervisningsforløb og efteruddannelse af gymnasielærere er hovedelementerne i projektet ”STEM for Verdensmålene”, som viser, hvordan naturvidenskab arbejder med at løse globale udfordringer.

Naturvidenskaben kan hjælpe os med at løse nogle af de store kriser inden for biodiversitet, klima og fødevareforsyning. Derfor er der brug for, at unge mennesker har lyst til at beskæftige sig med naturvidenskab. Det er udgangspunktet bag undervisningsprojektet ”STEM for Verdensmålene”, som DTU Aqua har gennemført de sidste 3½ år. 

Projektet har resulteret i seks undervisningsforløb med videoer, opgaver og lærervejledninger til STEM-fagene kemi, bioteknologi og biologi i det almene og det tekniske gymnasium. 

Desuden er mere end 250 gymnasielærere fra Danmark og Færøerne blevet efteruddannet af forskere fra DTU Aqua indenfor undervisningsmaterialets emner. 

”STEM for Verdensmålene” er finansieret af Novo Nordisk Fonden med 2,4 mio. kr. 

Seks undervisningsforløb

Emnerne for undervisningsforløbene i ”STEM for Verdensmålene” er: 

Hvert undervisningsforløb tager udgangspunkt i en ph.d.-studerende eller postdoc fra DTU Aqua, som i professionelt producerede videoer fortæller om sit forskningsprojekt. Forskningsprojektets emne afspejler sig i de praktiske øvelser og den teori, som indgår i undervisningsforløbet. 

Undervisningsmaterialet er udarbejdet i samarbejde med Mellemfolkelig Samvirkes undervisningsindsats om FN’s Verdensmål ”Verdensklasse”, medievirksomheden Travers Media, seks gymnasielærere fra københavnske gymnasier og Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter

Alle forløbene kan findes på DTU Aquas hjemmeside samt på verdensmålene.dk

Erfaringer fra projektet spredes til andre lande

Erfaringerne fra ”STEM for Verdensmålene” føres nu videre i to Horizon Europe-projekter. Her skal DTU Aqua i de kommende år udbrede projektets resultater som eksempel på best practise for, hvordan havforskningsinstitutter kan arbejde med at udbrede kendskabet til havet og dets betydning for kloden og menneskeheden – det man på engelsk kalder ocean literacy. Det foregår i de to projekter Understanding Ocean Carbon (OCEAN IUC) og Blue Mission BANOS.

Behovsanalyse og evaluering

Ved starten af projektet "STEM for Verdensmålene" blev der gemmeført en behovsanalyse blandt 100 gymnasielærere og 85 gymnasielever, som identificerede, hvor efterspørgslen efter nyt undervisningsmateriale var størst. Undersøgelsen kom også med input til valg af format, niveau og vinkler på FN’s Verdensmål.

Undervejs i projektet har Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter undersøgt, hvordan undervisningsmaterialet fungerer i praksis. På baggrund af kvalitative interviews med elever og undervisere lyder konklusionen, at ”det er lykkedes projektet at udvikle forløb, der gennem varieret undervisning motiverer eleverne ved at sætte fokus på virkelighedsnære problemstillinger og at give eleverne mulighed for at arbejde med naturvidenskabelige forskningsdata. Samtidig får eleverne viden om og perspektiver på, hvordan naturvidenskabelig viden og metoder kan anvendes i arbejdet med at løse globale udfordringer.” 

Hele evalueringsrapporten kan hentes på neuc.dk