Larve af europæisk ål. Foto: Sune Riis Sørensen

Ph.d.-forsvar om opdræt af ålelaver i akvakultur, bakteriel kolonisering og immunforsvarets udvikling

fredag 01 dec 23

Kontakt

Kasun Anuruddha Bandara
Ph.d.-studerende
DTU Aqua
93 51 06 10

Kontakt

Jonna Tomkiewicz
Seniorforsker
DTU Aqua
40 21 03 56

Den 11. december 2023 forsvarer Kasun Anuruddha Bandara sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online eller fysisk på DTU Hirtshals Campus. 

Bestanden af europæisk ål er presset. Den betegnes som "kritisk truet", og Det Internationale Havundersøgelsesråd anbefaler at stoppe fiskeri på ål. 

Skal vi bevare ålen som spisefisk, vil en bæredygtig løsning være at kunne opdrætte ål i akvakultur. Det har imidlertid vist sig at være en stor udfordring at gennemføre hele ålens livscyklus i fangenskab. Dens livscyklus er kompleks, og der mangler stadig afgørende viden om ålens formering og tidlige livshistorie i naturen. Forskning gennem flere årtier har skabt fremskridt i bl.a. hold af stamfisk, kunstig befrugtning, ægkvalitet og pasning af de tidligste livsstadier. Nu har forskningen fokus på at få larverne til at vokse, overleve længere og udvikle sig til glasål.  

Ph.d.-studerende Kasun Anuruddha Bandara, DTU Aqua, har i sit ph.d.-projekt fokuseret på samspillet mellem bakterier i opvækstanlæggene og ålelarverne, samt på hvordan ålelarvernes immunsystem udvikles og fungerer. 

Projektet omfatter fire studier baseret på kontrollerede eksperimenter. De har tilsammen undersøgt, hvordan forskellige behandlinger og kulturforhold i opvækstanlæggene påvirker bakteriesamfundenes sammensætning og åleynglens udvikling og overlevelse, mens molekylære studier af genekspression har givet ny viden om udviklingen af immunsystemet hos de tidlige stadier af europæisk ål.

Afhandlingen konkluderer, at den nye indsigt kan bidrage til at forbedre opdrætsprotokollerne, men peger også på, at der fortsat er behov for forskning, bl.a. for at belyse, hvad tilsætning af foder betyder for sammensætningen af mikroorganismer i opdrætsanlægget. 

Ph.d.-projektet er gennemført i et samarbejde mellem DTU og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), hvilket betyder, at Kasun Anuruddha Bandar får en ph.d.-grad fra begge universiteter.

Om forsvaret

Kasun Anuruddha Bandar forsvarer sin ph.d.-afhandling ”Marine larval hatchery technology: Microbial management and immune system ontogeny in European eel” mandag den 11. december 2023 kl. 13:00. Forsvaret kan følges online eller fysisk på DTU Hirtshals Campus.

Vejledere

  • Hovedvejleder: Seniorforsker Jonna Tomkiewicz, DTU Aqua
  • Medvejleder: Professor Olav Vadstein, NTNU, Norge
  • Medvejleder: Forsker Sebastian Nikitas Politis, DTU Aqua

Censorer

  • Seniorforsker Manuel Gesto, DTU Aqua (formand)
  • Seniorforsker Catriona Clemmesen, GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research, Tyskland
  • Lektor Fotini Kokou, Wageningen University, Holland

Ordstyrer ved forsvaret

  • Seniorforsker Sanni-Leea Hellevi Aalto, DTU Aqua

En kopi af afhandlingen kan læses på DTU Aqua. Kontakt ph.d.-koordinator Susan Zumbach Johannesen, szjo@aqua.dtu.dk

Sådan deltager du i forsvaret

Fysisk

Alle er velkomne til at deltage i Kasun Anuruddha Bandaras ph.d.-forsvar på DTU Hirtshals Campus, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals.  

 

Online

Forsvaret kan følges online. Skriv til Sune Riis Sørensen, srso@aqua.dtu.dk for at tilmelde dig online-deltagelse i forsvaret.

 

Tidspunkt

Mandag den 11. december 2023 kl. 13:00-16:00.