Part of graphic art from cover of PhD thesis. Design: Gunaalan Kuddithamby

Ph.d.-forsvar om mikroplastik og dets mulige effekt på plankton i havet

torsdag 04 jan 24

Kontakt

Kontakt

Torkel Gissel Nielsen
Professor
DTU Aqua
35 88 34 94

Finansiering

Ph.d.-projektet er hovedsageligt finansieret af RESPONSE-projektet (JPI Oceans) gennem Innovationsfonden og af centeret Marine Plastic finansieret af Velux Fonden.

Den 10. januar 2024 forsvarer Gunaalan Kuddithamby sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online og på DTU Lyngby Campus.

Små plastikpartikler – mikroplastik – er fundet overalt i havet. Mikroplastik overlapper i størrelse med plankton, hvilket øger risikoen for, at zooplankton indtager mikroplastik og fører det op i de marine fødekæder. Derfor er det afgørende at forstå interaktionerne mellem plankton og mikroplastik, når man skal vurdere de miljømæssige risici ved plastikforurening. 

I sit ph.d.-projekt har Gunaalan Kuddithamby fra DTU Aqua undersøgt mængden, fordelingen og sammensætningen af små mikroplastikpartikler (ned til 10 µm) i danske farvande. Desuden har han vurderet den potentielle effekt af mikroplastik fra konventionelle plastikmaterialer på planktonsamfundene. 

Hans resultater viser, at koncentrationen af mikroplastik i det undersøgte område (Kattegat-Skagerrak) var lavere end i andre regioner og cirka seks størrelsesordner lavere end de mikroplastikniveauer, der er kendt for at forårsage skadelige virkninger på marine planktonorganismer.

Desuden viser Gunaalan Kuddithambys arbejde i felten, at mængden af mikroplastik i zooplankton og i deres afføring er relativt lavt. Han vurderer, at det kan skyldes, at zooplankton har en selektiv fødesøgningsadfærd, og at der er meget naturligt bytte i forhold til plastikpartikler i vandet (500 til 100.000 gange mere naturligt bytte end mikroplastikpartikler).

I et kontrolleret eksperiment viste Gunaalan Kuddithamby, at forvitret konventionel mikroplastik ved miljømæssigt relevante koncentrationer ikke påvirkede planktonsamfundene efter fem ugers eksponering.

Baseret på disse resultater konkluderer Gunaalan Kuddithamby, at risikoen for negative virkninger af konventionel mikroplastik på den pelagiske fødekæde må forventes at være lav. Han påpeger dog også, at der er behov for flere undersøgelser af mængden og virkningerne af mikroplastik, der stammer fra andre typer plastik, såsom bildæk og bioplastik, især dem med højt indhold af skadelige tilsætningsstoffer.

Om forsvaret

Gunaalan Kuddithamby forsvarer sin ph.d.-afhandling “Microplastics in marine waters and their potential risk to marine plankton” onsdag den 10. januar 2024 kl. 13.00. Forsvaret finder sted på DTU Lyngby Campus og kan også følges online (se boksen nedenfor).

Censorer

  • Professor Marja Koski, DTU Aqua (formand)
  • Professor Professor Penelope Kate Lindeque, Plymouth Marine Laboratory, UK
  • Professor Maiju Pirita Lehtiniemi, Finnish Environment Instiute (Syke)

Ordstyrer ved forsvaret

  • Seniorforsker Sigrún H. Jónasdóttir, DTU Aqua

Vejledere

  • Hovedvejleder: Professor Torkel Gissel Nielsen, DTU Aqua
  • Medvejleder: Seniorforsker Rodrigo Almeda, University of Las Palmas de Gran Canaria, ULPGC, og DTU Aqua
  • Medvejleder: Professor Jes Vollertsen, Aalborg Universitet

Få mere at vide
En kopi af afhandlingen kan læses på DTU Aqua. Kontakt ph.d.-koordinator Susan Zumbach Johannesen, szjo@aqua.dtu.dk

Sådan deltager du i forsvaret

Fysisk

Alle er velkomne til at deltage i Gunaalan Kuddithambys ph.d.-forsvar på DTU, bygning 306, auditorium 34, 2800 Kgs. Lyngby.   

 

Online

Forsvaret kan følges online på Zoom via dette link: 
https://dtudk.zoom.us/j/69590877628?pwd=SDJseVppZUhyMnRVazJrTXJ0cU1ndz09 
Vær venlig at gå ind i møderummet senest 10 minutter, før forsvaret starter. Alle deltageres mikrofoner burde være slået fra som udgangspunkt, men tjek gerne, at din mikrofon er slukket.

 

Tidspunkt

Onsdag den 10. januar 2024 kl. 13:00.