Laks. Foto Lars Folmer Hansen.

Opgang af laks i Skjern Å og Varde Å kortlagt

tirsdag 24 jan 17
|
af Line Reeh

Kontakt

Niels Jepsen
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 31 31

Danske laks

Laksen hører, ligesom regnbueørred og havørred, til familien af laksefisk. Laksen er udbredt i de åer, elve og floder, der udmunder i Atlanterhavet og i Østersøen. I Danmark forekommer laksen kun i jyske vandløb. Undersøgelser har vist, at der er oprindelige vestjyske laksebestande i Skjern Å, Varde Å, Storå og Ribe Å.

Om laksens biologi på fiskepleje.dk

Det går fremad for de danske laks, men en stor opgang af laks i Varde Å og Skjern Å er stadig afhængig af udsætninger.

DTU Aqua undersøger hvert år gydebestanden af laks i udvalgte vandløb. I 2016 blev Skjern Å- og Varde Å-systemerne undersøgt og resultatet er nu offentliggjort på DTU Aquas fiskepleje.dk.

Varde Å

For Varde Å-systemet viser undersøgelsen, at lakseopgangen er steget i takt med habitatforbedringer og fjernelse af opstemninger. Bestanden er i dag er omkring fire gange større end i 2012 og cirka dobbelt så stor som i 2014.

Den totale opgang af laks i 2016 blev beregnet til 3.389 laks. Bestanden bestod af 35 % vildlaks, som ikke stammer fra udsætning. Det betyder, at produktionspotentialet for vilde smolt i vandsystemet endnu ikke er fuldt udnyttet .

Skjern Å

For Skjern Å viste undersøgelsen en opgang på 3.434 fisk i 2016. Det er flere end i 2013, men færre end i 2011. Næsten halvdelen af de laks, som blev fanget i undersøgelsen, stammede fra udsætninger. Det er et tegn på, at heller ikke Skjern Å-systemet endnu opfylder sit fulde potentiale, hvad angår produktion af vilde smolt. 

En del af laksene i undersøgelsen i Skjern A havde sælbid, garnskader og halebid, og der var nogle med såkaldte springskader, dvs. skader, som stammer fra laksens spring ind i en opstemning, som den forsøger at passere. Desuden blev der registreret fisk med skader, der formentlig stammer fra krogning ved lystfiskeri.

Læs mere om undersøgelserne på fiskepleje.dk:

3.400 laks vandrede op i Skjern Å i 2016
En stor opgang af laks i Varde Å er stadig afhængig af udsætninger