Trawlskovle. Foto:Morteza Eighani

Ph.d.-forsvar om udvikling af bundtrawl med lavere miljøpåvirkning og energiforbrug

tirsdag 07 maj 24

Kontakt

Morteza Eighani
Ph.d.-studerende
DTU Aqua

Kontakt

Barry O'Neill
Professor
93 51 01 72

Finansiering

Dette ph.d.-projekt er finansieret gennem Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) i STEER-projektet (34009-20-1649).

Den 23. maj 2024 forsvarer Morteza Eighani sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online eller fysisk på DTU Hirtshals Campus. 

Bundtrawling er udbredt i fiskeriet verden over. På den ene side er denne type fiskeri vigtigt for fødevareforsyning, økonomisk vækst og bevarelse af kystsamfund. På den anden side er bundtrawling en af de primære menneskeskabte kilder til forstyrrelser af havbunden, hvilket påvirker havets økosystemer. Desuden bidrager bundtrawling til udledning af CO2

Morteza Eighani har under sit ph.d.-studie på DTU Aqua undersøgt de tekniske muligheder for at mindske trawlskovlenes påvirkning af havbunden. Ved fiskeri efter bundlevende arter trækkes trawlskovlene over bunden, hvor deres funktion er at spile trawlen ud. 

Undersøgelserne omfatter et innovativt selvjusterende, semi-pelagisk skovlsystem (SAO), som kan holde skovlene i en given højde over havbunden. Dermed reduceres kontakten med havbunden, samtidig med at den hydrodynamiske modstand mindskes. SAO-systemet har to justerbare flapper, som styres af højdemålere og et feedback-system, der ændrer flappernes position, som dermed holder skovlene i den forudindstillede højde over havbunden. 

Morteza Eighanis forskning viser, at SAO-systemet ikke kun mindsker påvirkningen af havbundens habitater, men også reducerer brændstofforbruget på grund af den reducerede slæbemodstand. Resultaterne bidrager dermed til bestræbelserne på at udvikle bundtrawl med reduceret miljøpåvirkning og til en økonomisk og bæredygtig udvikling af fiskeriet. Den testede teknologi er mest relevant for fiskeri efter bundlevende arter som torsk, kuller, rødspætte, rejer og jomfruhummere. 

Om forsvaret

Morteza Eighani forsvarer sin ph.d.-afhandling, Developing low impact and fuel efficient towed demersal fishing gears, torsdag den 23. maj 2024 kl. 13:00.

Forsvaret kan følge online eller fysisk på DTU Hirtshals Campus. Se detaljer nedenfor.

Censorer

  • Jordan Feekings, DTU Aqua (formand)
  • Paul Winger, Marine Institute of Memorial University of Newfoundland, Canada
  • Matthew McHugh, Bord Iascaigh Mhara, Irland

Ordstyrer ved forsvaret

  • Seniorforsker Junita Karlsen, DTU Aqua

Vejledere

  • Hovedvejleder: Professor Barry O'Neill, DTU Aqua
  • Medvejleder: Forsker Tiago Veiga Malta, DTU Aqua
  • Medvejleder: Forsker Valentina Melli, DTU Aqua
Få mere at vide

En kopi af afhandlingen kan læses på DTU Aqua. Kontakt ph.d.-koordinator Susan Zumbach Johannesen, szjo@aqua.dtu.dk

Sådan deltager du i forsvaret

Fysisk

Alle er velkomne til at deltage i Morteza Eighanis ph.d.-forsvar på DTU, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals.  

 

Online

Forsvaret kan følges på Teams via dette link
Vær venlig at gå ind i møderummet senest 10 minutter, før forsvaret starter. Alle deltageres mikrofoner burde være slået fra som udgangspunkt, men tjek gerne, at din mikrofon er slukket.

 

Tidspunkt

Torsdag den 23. maj 2024 kl. 13:00.