Havfisken

Ny moniteringskutter til indre danske farvande får navn

tirsdag 05 jan 16
|
af Line Reeh

Kontakt

Friedrich Wilhelm Köster
Institutdirektør, Professor
DTU Aqua
35 88 30 00

Det første skridt er taget i opgradering af DTU Aquas moniteringsflåde, når Havfisken sejler fra værftet i Hvide Sande tirsdag. Skibet skal indsamle data om fiskebestandene og havmiljø og kan også bruges til uddannelsestogter

Tirsdag den 5. januar 2016 bliver DTU Aquas nye moniteringskutter til arbejde i de indre danske farvande navngivet på Vestværftet i Hvide Sande. Det nye skib, Havfisken, afløser den nuværende kutter af samme navn.

Den 105 ton tunge og 17 meter lange kutter i stål skal blandt andet overvåge udviklingen i centrale fiske- og skaldyrbestande i de indre danske farvande.

Institutdirektør Fritz Köster, DTU Aqua, siger:

”Havfisken er udrustet og tilpasset specifikt til DTU Aquas opgaver og behov, og jeg glæder mig meget over det nye fartøj, som forbedrer vores muligheder for at indsamle data og gennemføre forsknings- og uddannelsestogter betydeligt”.

Skibet afløser en trækutter bygget i starten af 60’erne og vil blandt andet give helt nye muligheder på uddannelsesområdet, vurderer sektionsleder Marie Storr-Paulsen, Sektion for Monitering og Data, DTU Aqua, som bliver en af brugerne af skibet.

”Med det nye skib får vi kapacitet til at have gæster med om bord, så vi fx kan lave uddannelsestogter, både for vores egne studerende og i samarbejde med erhvervet,” siger Marie Storr-Paulsen, DTU Aqua.

Større rækkevidde og særlig udrustning

Havfisken har plads til dobbeltbesætning, så skibet kan arbejde 24/7 og har samtidig en større rækkevidde for togter, så man fremover kan dække områder i Skagerrak og Østersøen, hvor man tidligere måtte chartre andre fartøjer til opgaven.

Kutteren er udrustet til trawlfiskeri med to trawl og har desuden moderne udstyr til forskellige typer af havforskning og miljøovervågning, fortæller fiskeriteknolog og skipper Aage Thaarup, som vil være om bord, når det nye skib sejler fra Hvide Sande med kurs mod Hirtshals efter navngivningen tirsdag:

”Skibet er udrustet specielt med henblik på havundersøgelser, blandt andet med en ’A-ramme’ agter, så vi kan håndtere følsomt udstyr, som fx video og akustisk udstyr, som ikke kan tåle at slå imod skibssiden, når det hives ind og ud”.

100 togtdage er allerede i kalenderen

På Havfiskens sejlplan for 2016 er der allerede booket 100 dage til moniteringstogter, mest i Kattegat, Skagerrak og Østersøen. En af Havfiskens første opgaver bliver at monitere jomfruhummerbestanden i Kattegat og Skagerrak. Blandt forårets togter er også undersøgelser af fiskebestandenes tilstand i Kattegat-Skagerrak med fokus på torsk, rødspætte, tunge, hvilling, ising, pighvarre, slethvarre, skrubbe og skærising. 

Desuden er der planer om yderligere 65 dage til forskellige forskningstogter, blandt andet indenfor bundkortlægning og fiskeriteknologi.

Data fra moniteringstogterne indgår i Det Internationale Havundersøgelsesråds (ICES) databaser, og informationerne anvendes i rådgivning om fastsættelser af kvoter for fiskeriet. 

Havfisken supplerer DTU’s store, oceangående havforskningsskib Dana, som løser opgaver uden for de indre danske farvande.

Fakta om Havfisken

  • En 17 meter lang og 105 tons tung fiskekutter bygget i stål. 

  • Har en stor aptering og arbejdsdæk til oparbejdelse af biologiske prøver i stedet for den typiske fiskekutters store lastrum.

  • Udrustet til trawlfiskeri med to trawl, men kan også anvendes til andre opgaver.

  • Har en stor A-ramme agter og kran og forskellige spil til håndtering af følsomt videnskabeligt udstyr.

  • Skal have en besætning på to personer, men der er plads til i alt seks til otte personer, idet skibet har fire to-mands kamre. På kortere ture kan der være op til 12 passagerer.

  • Skroget blev bygget i Riga i Letland, hvorefter det er blevet udrustet på Vestværftet i Hvide Sande.

  • Havfisken får hjemhavn i Strandby i Nordjylland.