Niels Gerner Andersen. Foto: Mikal Schlosser

Forsvar af doktorafhandling om rovfisks fødeindtag

onsdag 11 jan 23

Tid & sted

Tid
Torsdag den 19. januar 2023 kl. 14.00

Sted
DTU, Anker Engelunds Vej, 2800 Kgs. Lyngby, bygning 101, mødelokale 1

Online
Forsvaret kan også følges online på https://vimeo.com/event/2717564

Seniorforsker Niels Gerner Andersen, DTU Aqua, forsvarer sin doktorafhandling om en mavetømningsmodel for rovfisk den 19. januar 2023 på DTU i Lyngby. Forsvaret kan også følges online.

Fiskespisende rovfisk spiller en afgørende rolle for struktureringen af fiskesamfund og kan kontrollere hele økosystemer. Viden om, hvilke og hvor mange fisk rovfiskene spiser, er derfor nødvendig for at kunne vurdere og forudsige udviklingen i fiskebestandene.

Rovfiskenes fødeindtag estimeres ud fra maveindholdet i repræsentativt indsamlede rovfisk kombineret med viden om udtømningshastigheden af maveindholdet. Forskning i mavetømning har imidlertid været sparsom og ukoordineret, og de hidtidige modellers forudsigelser har været uforenelige.

Niels Gerner Andersen har udviklet en ny mavetømningsmodel for rovfisk baseret på omfattende laboratorieforsøg. Efterfølgende tests har bekræftet modellens generiske evne til at forudsige mavetømningens forløb og hastighed for individuelle byttedyr hos rovfisk under naturlige betingelser.

Niels Gerner Andersen har samlet resultaterne af sit arbejde i doktorafhandlingen "The dynamics of gastric evacuation in predatory fish; A mechanistic model of gastric evacuation – development and applications in fish and fishery biology”, som han nu forsvarer.

Tid og sted for forsvaret

Forsvaret foregår torsdag den 19. januar 2023 kl. 14.00 på DTU, Anker Engelunds Vej 101, 2800 Kgs. Lyngby, bygning 101, mødelokale 1. 

Forsvaret kan også følges online på https://vimeo.com/event/2717564

Forsvaret indledes med en forelæsning af Niels Gerner Andersen, hvorefter opponenterne stiller spørgsmål. Efter forsvaret er der reception. 

Ordstyrer ved forsvaret er prorektor Rasmus Larsen, DTU.

Opponenter

Opponenterne ved forsvaret er: 

  • Professor Brian MacKenzie, DTU Aqua (formand)
  • Professor Jorge Santos, UiT Norges arktiske universitet
  • Professor Axel Temming, Universität Hamburg

Uofficielle opponenter kan melde sig på forhånd til dr.techn.-adm@dtu.dk eller ved forsvaret.

Afhandlingen

En elektronisk version af afhandlingen kan downloades fra DTU Orbit