Tommy Norin og Sanni-Leea Aalto foto af Morten Larsen

Frie forskningsmidler og anerkendelse til to yngre DTU Aqua-forskere

torsdag 02 dec 21

Kontakt

Tommy Norin
Seniorforsker
DTU Aqua
93 51 12 34

Kontakt

Seniorforsker Tommy Norin og forsker Sanni-Leea Aalto har modtaget godt 6 mio. kroner hver fra Danmarks Frie Forskningsfond (DFF).

Sapere Aude-bevillingerne fra DFF, som seniorforsker Tommy Norin og forsker Sanni-Leea Aalto har fået, bliver ifølge DFF givet til ”de allerdygtigste, yngre forskere i Danmark med excellente, nybrudsskabende idéer, der er med til at forny og konsolidere den viden, vi har i dag.”  

Sanni-Leea Aalto fra Sektion for Akvakultur forsker i løsninger til at kontrollere den giftige gas svovlbrinte i akvakulturmiljøer:

“Mikrobielt afledt svovlbrinte (H2S) er en stor udfordring for landbaseret akvakulturproduktion. I løbet af de seneste par år har jeg deltaget i forskningsprojekter, som har haft til formål at give løsninger på, hvordan man kan kontrollere produktionen af denne giftige gas i akvakulturmiljøet.”

”Med denne bevilling kan jeg komme dybere ind i den grundlæggende mikrobiologiske H2S-produktion, som ikke er særlig kendt. Jeg er meget beæret og taknemmelig for at være en af de udvalgte og meget spændt på at starte projektet!” siger Sanni-Leea Aalto.

Også for Tommy Norin fra Sektion for Marine Levende Ressourcer betyder bevillingen meget:

”Jeg er utrolig glad og beæret! Det er helt fantastisk at modtage bevillingen og få den anerkendelse, der følger med titlen som Sapere Aude-forskningsleder.”

”Bevillingen giver mig mulighed for virkelig at fordybe mig i min forskning om, hvorfor og hvordan stofskiftet skalerer med kropsstørrelsen og at udvide min forskningsgruppe med en ph.d.-studerende og en postdoc. Det er en fantastisk mulighed for at udføre fri og grundvidenskabelig forskning i de næste fire år,” siger Tommy Norin.

Tommy Norins projekt: Hvorfor stiger stofskiftet ude af proportion med kropsstørrelsen?

Tommy Norins forskningsprojekt hedder Unravelling why metabolic rate scales with body size. Tempoet hvormed organismer bruger energi og kræver føde og ilt, deres stofskifte, er tæt forbundet med deres kropsstørrelse.

Men for en given stigning i kropsstørrelsen øges stofskiftet typisk forholdsvist mindre.Tommys projekt bruger fisk som modelorganismer til at undersøge dette universelle fænomen.

”Hvorfor stofskiftet ændrer sig sådan, altså ude af proportion med kropsstørrelsen, og hvorfor der lader til at være variation i, hvor stejl denne stigning er blandt arter, er nogle af de største ubesvarede spørgsmål inden for biologien,” siger Tommy Norin.

I projektet bruger Tommy Norin komparative studier og multigenerationelle selektionsforsøg i kombination med genetiske analyser til at forstå det mekanistiske grundlag for, hvorfor og hvordan stofskiftet ændres med kropsstørrelsen.

Hvordan forventer Tommy Norin, at bevillingen kan gøre en forskel for ham som forsker og for DTU Aqua som forskningsenhed?

”Sapere Aude-programmet er velsagtens det mest prestigefyldte bevillingsprogram for yngre forskere i Danmark. Så ud over at bevillingen direkte gør det muligt at føre min forskning, så forventer jeg også, at den åbner døre senere hen ved at øge mine chancer for at få yderligere midler og tiltrække forskningstalenter til både min gruppe og DTU Aqua,” siger Tommy Norin.

Sanni-Leea Aaltos projekt: Hvordan kan vi kontrollere den giftige gas svovlbrinte (H2S) i akvakultur?

Sanni-Leea Aaltos projekt hedder Revealing and controlling previously unexplored H2S bacteria. Svovlbrintedannelse er en alvorlig udfordring for den videre udvikling af en bæredygtig akvakultur-produktion. Svovlbrintedannelsen kan nemlig selv i meget små koncentrationer føre til massiv fiskedød.

”Jeg har gennem de seneste par års deltagelse i forskningsprojekter fundet ud af, at de mikrober, der er involveret i processen i akvakulturmiljøerne, faktisk ikke er særligt kendte og ikke kan kvantificeres med de nuværende molekylærmikrobiologiske metoder,” siger Sanni-Leea Aalto.

Sanni-Leea Aaltos mål med projektet er derfor at klarlægge, under hvilke betingelser svovlbrinte-produktionen bliver aktiveret og udvikle mikrobiom-baserede løsninger for at kontrollere svovlbrinte-produktionen i akvakulturmiljøer.

Hvordan forventer Sanni-Leea Aalto, at bevillingen kan gøre en forskel for hende som forsker og for DTU Aqua som forskningsenhed?

“Med Sapere Aude-bevillingen etablerer jeg en forskningsgruppe med fokus på akvakultur og mikrobiologi på DTU Aqua. Dette vil gøre mig i stand til at komme videre i min videnskabelige karriere, men vil også gavne Akvakultursektionen, da mikrober og mikrobielle processer er tæt forbundet med vandkvalitet og fiskevelfærd i akvakultursystemer."

"Jeg er den første, der modtager denne bevilling i sektionen og den anden på DTU Aqua, så jeg håber, at det vil opmuntre mine kolleger til at søge midler, der kombinerer fundamental og anvendt videnskab," siger Sanni-Leea Aalto.

Vov at vide

Sapere Aude, som denne bevilling under DFF hedder, betyder ”vov at vide” – en rammende overskrift, når de to forskere fortæller, hvad det har krævet at opnå bevillingen:

“Ansøgningsprocessen var lang, fra indsendelse i marts til endelig afgørelse i november med flere evaluerings- og interviewrunder for de sidste 51 kandidater. Jeg havde allerede sidste år skitseret den første videnskabelige ramme for projektet, så ansøgningsskrivningen gik glat.”

”Det mest udfordrende trin var interviewet, hvor jeg virkelig skulle pitche min idé og svare på spørgsmål om mit lederskab og projektledelsesevner,” siger Sanni-Leea Aalto.

”Det vigtigste er at få den gode idé og selvfølgelig at kunne få den ned på papir. Det kan godt være lettere sagt end gjort og har krævet meget forarbejde med at læse op på litteraturen både indenfor og udenfor mit felt,” fortæller Tommy Norin.

Blå bog

Seniorforsker Tommy Norin
Ph.d.-grad i fiskefysiologi fra Sektionen for Zoofysiologi på Aarhus Universitet i 2014 
Postdoc i 1,5 år på Memorial University of Newfoundland i Canada
Efter Canada: en individuel postdoc-bevilling fra DFF, samt en Sapere Aude-Forskertalent pris, som førte til University of Glasgow i Skotland, hvor han var postdoc fra 2015-2018
2018 retur til Danmark som postdoc på DTU Aqua i Lyngby, hvor han nu er ansat som seniorforsker med speciale i fisks økofysiologi 
Han har publiceret 33 videnskabelige artikler, som er blevet citeret 1100 gange på Web of Science. Ud over sine videnskabelige artikler, har Tommy udgivet et bogkapitel om stofskifte i bogen The Physiology of Fishes
 
Forsker Sanni-Leea Aalto
PhD fra University of Jyväskylä, Finland 2013 og MSc fra University of Helsinki, Finland 2006
Forsker ved DTU Aqua fra 2019
Finlands Akademi post ph.d.-stipendiat 2017-2019
Post-doc forsker ved Environmental Microbiology group ledet af prof. Marja Tiirola 2013-2017
Forskningsområde
Mikrobiologi af akvakulturmiljøer, herunder mikrobiologien af H2S-produktion, biofiltre og systemmikrobiologi i recirkulerende akvakultursystemer og mikrobiel-drevne end-of-pipe næringsstoffjernelsesprocesser
38 publikationer
Personligt: Bor i Hjørring
To døtre, Kerttu (2012) og Aino (2008), og partneren Gorm

Seniorforsker Tommy Norin og forsker Sanni-Leea er blandt fem forskere på DTU og 42 i alt i Danmark, der i disse dage har modtaget Sapere Aude-bevillinger fra DFF.

Portrætfotos af Morten Larsen /DFF