European eel larvae feeding in Kreisel tanks. Photo: Sune Riis Sørensen

Ph.d.-forsvar om tidlige livsstadier og næringsbehov hos opdrættede ålelarver

torsdag 05 maj 22
|

Kontakt

Elisa Benini
Videnskabelig assistent
DTU Aqua
31 96 49 63

Kontakt

Jonna Tomkiewicz
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 34 08

Afhandlingen

En kopi af afhandlingen kan læses på DTU Aqua. Kontakt Karin Stubgaard, stub@aqua.dtu.dk.

Den 10. maj 2022 forsvarer Elisa Benini, DTU Aqua sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan overværes på DTU i Lyngby eller online. 

Den europæiske ål er en art af høj værdi for akvakulturerhvervet. Produktionen af ål er baseret på, at man fanger små ål (glasål) i naturen og opdrætter dem til en størrelse, som kan sælges. Den vilde ålebestand er imidlertid på et kritisk lavt niveau, og opdræt af ål baseret på fangst af vilde ål er således ikke bæredygtigt. Derfor forskes der i, hvordan man kan erstatte vilde glasål med produktion af glasål i fangenskab.  

De seneste års forskning og teknologiudvikling har gjort det muligt at producere levedygtigt afkom af den europæiske ål. En af de udfordringer, som forskerne nu står overfor, er manglende viden om de tidligere stadier af ålelarvens liv og dens behov, særligt i forhold til ernæring. Derfor er der brug for eksperimentel forskning, som kan udvikle foder og foderplaner, der kan sikre ålelarvernes udvikling og vækst i klækkeriet. 

Elisa Beninis ph.d.-projekt har fokuseret på faktorer, som påvirker kvaliteten af opdrættede ålelarver og deres fordøjelsesfysiologi og evne til at indtage føde. Hun har studeret betydningen af de hormoner, som forældrefiskene får i forbindelse med den kunstige befrugtning, for åleynglens kvalitet. Desuden har hun undersøgt mulighederne for at fremme modningen af ålelarvernes tarm ved at tilsætte probiotica og prebiotica eller ved tilbyde larverne foder, før de normalt begynder at spise. Derudover har hun undersøgt, hvor velegnede forskellige typer foder og foderplaner er til ålelarver, når de begynder at indtage føde. 

Elisa Benini konkluderer, at hendes resultater er vigtige for det videre arbejde med at forstå ålelarvers ernæringsbehov. Hun peger også på, at det er nødvendigt at se nærmere på forholdene i opdrætsanlæggene for at kunne styre mængden af bakterier i larvekulturer, når man begynder at fodre. 

Om forsvaret

Elisa Benini forsvarer sin ph.d.-afhandling "European eel larval quality and feeding regime: Establishing first-feeding culture" tirsdag den 10. maj 2022 kl. 13:00 på DTU, Anker Engelunds Vej 1, 2800 Kgs. Lyngby, bygning 101, lokale S04 og på Zoom. Tilmelding er nødvendig  se nederst på siden. 

Vejledere

  • Hovedvejleder: Seniorforsker Jonna Tomkiewicz, DTU Aqua
  • Medvejleder: Seniorforsker Sofia Alexandra Dias Engrola, CCMAR, Portugal
  • Medvejleder: Forsker Sebastian Nikitas Politis, DTU Aqua
  • Medvejleder: Professor Anders Nielsen, DTU Aqua

Censorer

  • Seniorforsker Manuel Gesto, DTU Aqua (formand)
  • Seniorforsker Maria J. Darias, French National Research Institute for Sustainable Development, Frankrig
  • Professor Alessio Bonaldo, University of Bologna, Italien

Ordstyrer

  • Lektor Francesca Bertolini, DTU Aqua
Få mere at vide

Download populærvidenskabeligt resume (på engelsk)

Tilmelding til forsvaret senest 9. maj

TIlmelding er nødvendig for at deltage i forsvaret. Det gælder både det fysiske forsvar og online. Skriv en mail til Linda Stuhr Christensen, lschr@aqua.dtu.dk senest mandag den 9. maj kl. 13:00, og angiv, om du ønsker at deltage fysisk eller online. Du får en e-mail, der bekræfter din tilmelding, samt et link ved onlinedeltagelse.