Flagellaten laver en strøm i vandet ved at slå med pisketråden (flagellen) og trækker derved fødeemner tættere på for at fange og spise dem.

Ph.d.-forsvar om fødesøgning i havets mikrounivers

torsdag 14 sep 23

Kontakt

Sei Suzuki-Tellier
Ph.d.-studerende
DTU Aqua

Kontakt

Thomas Kiørboe
Professor
DTU Aqua

Finansiering

Ph.d.-projektet er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond og Villum Fonden via Centre for Ocean Life, et VKR Centre for Excellence.

Den 26. september 2023 forsvarer Sei Suzuki-Tellier sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan overværes på DTU Lyngby Campus eller online.

Fagotrofe nanoflagellater er encellede organismer (2-20 μm) med en eller flere pisketråde – flageller – som de bruger til at fange føde og svømme med. De er de vigtigste græssere på bakterier og picofytoplankton i havet og spiller en væsentlig rolle for energistrømmen i det mikrobielle fødenet og dermed også for det globale biogeokemiske kredsløb.

Selvom de fagotrofe nanoflagellater har stor betydning i de marine økosystemer, har vi begrænset viden om deres rolle, herunder deres fødesøgning og prædationsadfærd. 

I sin ph.d.-afhandling undersøger Sei Suzuki-Tellier fra DTU Aqua prædationsadfærd hos forskellige typer fagotrofe nanoflagellater. De mikroskopiske organismer oplever de fysiske love anderledes, end vi forestiller os intuitivt. Havvandet er således viskøst – som at svømme i sirup – hvilket umiddelbart forhindrer flagellaterne i at komme i kontakt med deres bytte. Derfor søger de efter føde på måder, der kan overvinde de fysiske udfordringer i miljøet. 

Sei Suzuki-Tellier har brugt højhastighedsvideooptagelser til direkte at observere de fagotrofe nanoflagellaters artsspecifikke måder at fange bytte. Observationerne har bidraget til teoretiske modeller og væskedynamiske simuleringer, som har gjort det muligt at studere de forskellige fødesøgningsprocesser mekanistisk. 

Sei Suzuki-Tellier har særligt studeret to specialiserede tilpasninger, der forbedrer fangsteffektiviteten: en behåret flagel og en rille på nanoflagellatens bug, hvor en flagel udstyret med et sejl vibrerer. I den forbindelse har hun som den første dokumentet ’bølgeaktiviteten’ i bugrillen og størrelserne på byttet hos disse særlige nanoflagellater.

Om forsvaret

Sei Suzuki-Tellier, DTU Aqua, forsvarer sin ph.d.-afhandling "Feeding mechanisms in phagotrophic nanoflagellates. Predation in the Low Reynolds Number World” tirsdag den 26. september 2023 kl. 13:00 på Zoom og på DTU, bygning 358, lokale 060B, 2800 Kgs. Lyngby. 

Vejledere

  • Hovedvejleder: Professor Thomas Kiørboe, DTU Aqua
  • Medvejleder: Lektor Anders Andersen, DTU Aqua

Censorer

  • Professor Andre Visser, DTU Aqua (formand)
  • Senior Lecturer Kirsty Wan, University of Exeter, UK
  • Research Scientist Ramon Massana, Institut de Ciències del Mar, Spanien

Ordstyrer ved forsvaret

  • Seniorforsker Jane Behrens, DTU Aqua
Få mere at vide

En kopi af afhandlingen kan fås på mail ved henvendelse til Sei Suzuki-Tellier, ssuz@aqua.dtu.dk

Sådan deltager du i forsvaret

Fysisk

Alle er velkomne til at deltage i Sei Suzuki-Telliers ph.d.-forsvar på DTU, bygning 358, lokale 060B, 2800 Kgs. Lyngby. 

 

Online

Forsvaret kan også følges online på Zoom via dette link: 
https://dtudk.zoom.us/j/65010153480?pwd=WEYrcFJoM2xrVjdkU0VqZVpwNWt3QT09
Vær venlig at gå ind i møderummet senest 10 minutter, før forsvaret starter. Alle deltageres mikrofoner burde være slået fra som udgangspunkt, men tjek gerne, at din mikrofon er slukket.

 

Tidspunkt

Tirsdag den 26. september 2023 kl. 13:00-16:00.