Regnbueørred. Foto: DTU Aqua.

Ph.d.-forsvar om VHS-virus hos regnbueørred

mandag 07 dec 20

Kontakt

Anna Luiza Farias Alencar
Ph.d.-studerende

Kontakt

Niels Jørgen Olesen
Emeritus
DTU Aqua
29 24 43 10

Den 17. december 2020 forsvarer Anna Luiza Farias Alencar sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online. 

Viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) er årsag til en meget alvorlig og anmeldepligtig sygdom, som rammer regnbueørreder i akvakulturanlæg. Virussen er ikke farlig for mennesker, men forårsager en infektion hos regnbueørreder, som i varierende grad fører til fiskenes død.  

VHSV rammer især regnbueørreder i akvakulturanlæg, men er fundet hos over 100 andre fiskearter, bl.a. marine fisk, som kan blive inficerede uden at få symptomer, og det er kendt, at det medfører ingen eller lav dødelighed, hvis regnbueørreder smittes med VHSV fra marine fisk.  

For at få mere viden om årsagen til disse forskelle i VHS-virus’ smitsomhed har ph.d.-studerende Anna Luiza Farias Alencar, DTU Aqua, og hendes kollegaer udført smitteforsøg med regnbueørreder og foretaget genetiske undersøgelser af virussen. Resultaterne præsenteres i Anna Alencars ph.d.-afhandling ”Study of virulence markers in Viral Haemorrhagic Septicaemia Virus”. 

Smitteforsøgene er udført med VHSV-isolater fra DTU Aquas VHSV-bank i de sikrede akvariefaciliteter, som DTU Aqua råder over til forskning i smitsomme sygdomme hos fisk og skaldyr. 

VHSV-isolaterne blev underkastet fuld genom-sekventering med Next Generation Sequencing og gener fra virus med forskellig smitsomhed blev sammenlignet og analyseret i håb om at identificere de molekylærgenetiske markører, som bestemmer smitsomheden. Resultaterne ledte til en hypotese om, at smitsomhedsmarkørerne er lokaliseret i nukleoproteinnet.

For at undersøge denne hypotese nærmere gennemførte Anna Alencar smitteforsøg med varianter af virusset, hvor der var foretaget specifikke forandringer i bl.a. nukleoproteinet. Resultaterne herfra støtter hypotesen om, at nukleoproteinet er en medvirkende faktor for smitsomheden af VHSV hos regnbueørreder, men resultaterne viser også, at det ikke er hele forklaringen, og at mere forskning i emnet er nødvendig. 

Om forsvaret

Anna Luiza Farias Alencar forsvarer sin ph.d.-afhandling "Study of virulence markers in Viral Haemorrhagic Septicaemia Virus (VHSV)” torsdag den 17. december 2020 kl. 16:00 via Zoom. Find linket til Zoom in boksen nedenfor.

Vejledere

  • Hovedvejleder: Professor Niels Jørgen Olesen, DTU Aqua
  • Medvejleder: Seniorforsker Thomas Bruun Rasmussen, Statens Serum Institut 
  • Medvejleder: Forskningsdirektør Michel Brémont, National Research Institute for Agriculture, Frankrig
  • Medvejleder: Forsker Argelia Cuenca, DTU Aqua

Censorer

  • Professor Niels Lorenzen, DTU Aqua
  • Dr. Gael Kurath, Western Fisheries Research Center, U.S. Geological Survey, Seattle, USA
  • Dr. Katja Einer-Jensen, Qiagen, Danmark

Ordstyrer ved forsvaret

  • Seniorrådgiver Tine Moesgaard Iburg, DTU Aqua
Få mere at vide

Hent et populærvidenskabeligt resume af afhandlingen her (på engelsk)

En kopi af afhandlingen kan fås pr. e-mail. Kontakt Karin Stubgaard, stub@aqua.dtu.dk.

Link til Zoom og retningslinjer for deltagelse i forsvaret via Zoom

Anna Alencars forsvar kan følges på Zoom via dette link: https://dtudk.zoom.us/j/66313281792

Vær venlig at gå ind i mødet på Zoom 10 minutter før forsvarets starttidspunkt.

Tjek gerne, at både dit kamera og din mikrofon er slået fra hele tiden.

Ved starten af forsvaret vil der blive givet instruktioner om, hvordan forsvaret foregår. Efter at censorerne har haft lejlighed til at stille deres spørgsmål, er det muligt for publikum at stille spørgsmål, hvis tiden tillader det.