Undersøgelse af effekten af forskellige vandbehandlingsmetoder på RAS-vandkvalitet. Foto: Kim Gregersen.

Ph.d.-forsvar om mikropartikler i recirkulerede akvakulturanlæg

mandag 09 nov 20

Kontakt

Kim Joao de Jesus Gregersen
Postdoc
DTU Aqua
51 64 74 80

Kontakt

Anne Johanne Tang Dalsgaard
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 32 16

Tid & Sted

Forsvaret finder sted tirsdag den 17. november 2020 kl. 10:00 på Zoom.

Tilmeld dig senest den 16. november 2020 kl. 10 til Karin Stubgaard, stub@aqua.dtu.dk

Den 17. november 2020 forsvarer Kim João de Jesus Gregersen sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online. 

Anvendelsen af recirkulerede akvakultursystemer (RAS) er i rivende udvikling inden for opdræt af fisk. I recirkulerede anlæg bruges mindre vand, og vandet opholder sig i længere tid i systemet. Derfor er der kommet et øget fokus på de mikropartikler, som uundgåeligt udvikles i vandet, og som forringer vandkvaliteten. 

Ph.d.-studerende Kim João de Jesus Gregersen, DTU Aqua, og hans kollegaer har undersøgt, hvordan mikropartiklerne opstår, og hvordan mængden af mikropartikler i recirkulerede akvakultursystemer kan reduceres.

I ph.d.-afhandlingen “Beyond water quality: Micro particles in Recirculation Aquaculture Systems” påviser han, at mikropartikler og bakterier langt hen ad vejen er to sider af samme sag. I mindre intensive anlæg er det formentlig overfladen af mikropartiklerne, der er afgørende for udviklingen af bakterier i vandet, mens det i mere intensive anlæg tilsyneladende er forekomsten af bakterier, der bestemmer udviklingen i mikropartiklerne. I begge tilfælde formodes indholdet af organisk stof at være afgørende for forekomsten af mikropartikler. 

Kim Gregersen har også undersøgt, om forskellige kendte teknologier kan kontrollere forekomsten af mikropartikler. Han har undersøgt effekten af ultraviolet lys og ozon, som fjerner bakterier, samt effekten af mikrofiltrering og proteinskimning, som fjerner organisk stof. Han viser, at kombinationer af metoderne kan reducere mængden af mikropartikler betragteligt i recirkulerede akvakulturanlæg. Antallet af mikropartikler og bakterieaktiviteten faldt med ca. 90 procent, og der skete desuden store reduktioner i mængden af organisk stof. 

Om forsvaret
Kim Gregersen forsvarer sin ph.d.-afhandling "Beyond water quality: Micro particles in Recirculation Aquaculture Systems” tirsdag den 17. november 2020 kl. 10:00 via Zoom.
 
Vejledere
  • Hovedvejleder: Seniorforsker Anne Johanne Tang Nielsen, DTU Aqua
  • Medvejleder: Seniorforsker Lars-Flemming Pedersen, DTU Aqua
  • Medvejleder: Sektionsleder Per Bovbjerg Pedersen, DTU Aqua

Censorer

  • Seniorforsker Ivar Lund, DTU Aqua
  • Seniorrådgiver Alexander Brinker, Fisheries Research Station, Baden-Württemberg, Tyskland
  • Professor Uwe Waller, Hochschule für Tecknik und Wirtschaft des Saarlandes, Tyskland

Ordstyrer ved forsvaret

  • Lektor Peter Vilhelm Skov, DTU Aqua

Tilmelding
Tilmelding til forsvaret på Zoom kan ske senest den 16. november kl. 10 på e-mail til Karin Stubgaard, stub@aqua.dtu.dk. Du får en e-mail med linket til Zoom dagen før forsvaret.

Få mere at vide

Hent populærvidenskabeligt resume af afhandlingen

En kopi af afhandlingen kan fås pr. e-mail. Kontakt Karin Stubgaard, stub@aqua.dtu.dk.